ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 «Οι αποφάσεις του Eurogroup για το μεταμνημονιακό βήμα της Ελλάδας απαιτούν συνέπεια και αξιοπιστία από εποπτευόμενους και εποπτεύοντες»

Στο Eurogroup της 21ης Ιουνίου 2018 επιβεβαιώθηκε η ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης του τρίτου μνημονίου και ανακοινώθηκε επισήμως ότι η Χώρα μας περνά στη μεταμνημονιακή περίοδο, που όμως, επίσης, θα «εποπτεύεται» από την ΕΕ, το ΔΝΤ, τον ESM και την ECB/ΕΚΤ έως και το 2022. Επιπλέον, προβλέπονται τριμηνιαίες επιθεωρήσεις για τους δημοσιονομικούς στόχους, εποπτεία για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων και δεσμεύσεις επίτευξης θετικών ρυθμών ανάπτυξης, υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων και μείωσης της ανεργίας.

Το κείμενο συμμόρφωσης (EU compliance report) που επιβεβαίωσε την υλοποίηση όλων των προαπαιτουμένων, ενσωματώνει προβλέψεις για ανάπτυξη 1,9% του ΑΕΠ το 2018, αύξηση 2,3% το 2019 και το 2020, μείωση του ρυθμού 2,1% το 2021 και 1,8% το 2022. Οι προβλέψεις για τα πρωτογενή πλεονάσματα είναι 3,5% το 2018, 3,8% το 2019 και 2020, 4,1% το 2021 και 4,3% το 2022, ενώ για την περίοδο 2023 - 2060 η Ελλάδα θα πρέπει να παράγει ετήσια πρωτογενή πλεονάσματα 2,2% του ΑΕΠ της. Τέλος, για την ανεργία προβλέπεται μείωση στο 20,1% το 2018, 18,4% το 2019, 17,0% το 2020, 15,8% το 2021 και 14,9% το 2022.

Στο κρίσιμο Eurogroup οριστικοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες της αυξημένης εποπτείας και της τεχνικής βοήθειας (Cooperation and Support Plan) από την ΕΕ που θα έχει άλλωστε τον κεντρικό ρόλο, με το ΔΝΤ να ακολουθεί μία στάση «μεταμνημονιακής παρακολούθησης». Ορίστηκε η τελευταία δόση των 15 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 3,3 δισ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την πρόωρη αποπληρωμή των δανείων του ΔΝΤ και η οποία  πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως δημοσιονομικό μαξιλάρι ρευστότητας περίπου  24,1 δισ. ευρώ που θα καλύψει τις χρηματοδοτικές ανάγκες του δημοσίου για 22 μήνες μετά το τέλος του προγράμματος για την ασφαλή έξοδό μας στις αγορές, με την εν γένει  συμφωνία για το χρέος να μην μπορεί να χαρακτηριστεί ούτε άμεσα εφαρμόσιμη, ούτε δίκαιη. Οι προτάσεις που αφορούν στη ρύθμιση του δημόσιου χρέους σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρόνο και τα επίμαχα σημεία αναφορικά με τον τύπο, το μέγεθος και τους όρους της ελάφρυνσης, προσδιορίζοντας στην ουσία την επέκταση των ωριμάνσεων, τη διάθεση των κερδών των Κεντρικών Τραπεζών, την επαναγορά χρέους και τέλος τη διασύνδεση του μηχανισμού αποπληρωμής του χρέους με την οικονομική ανάπτυξη, δεν ξεκαθαρίστηκαν πλήρως στη μεγάλη διαπραγμάτευση που έλαβε χώρα.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της 4ης αξιολόγησης, η συμφωνία για το μηχανισμό μεταμνημονιακής εποπτείας και τα όποια μέτρα ελάφρυνσης του χρέους σίγουρα στέλνουν θετικά μηνύματα για τη χώρα μας σε όλο τον κόσμο και κυρίως στις Αγορές. Όμως, όλα τα παραπάνω για να επιτευχθούν, απαιτείται συνέπεια και αξιοπιστία από τους εποπτευόμενους και τους εποπτεύοντες. Μόνο τότε, οι θετικές προβλέψεις για τη μεταμνημονιακή περίοδο θα θεωρηθούν μία νέα αρχή και θα μπορέσουν επιτέλους να γίνουν αισθητές στην πραγματική οικονομία και την ελληνική κοινωνία.

Την αναδιάρθρωση του υψηλού και βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της, αναμένει από τις τράπεζες Alpha, Πειραιώς και λοιπούς πιστωτές της, η βιομηχανία αλουμινίου ΑΛΟΥΜΥΛ, μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία παραγωγής προφίλ αλουμινίου.

Σε πρώτη φάση εξετάζεται περαιτέρω παράταση ως τον Σεπτέμβριο του 2018, του χρόνου αποπληρωμής ομολογιακών δανείων της εταιρείας ύψους 154 εκατ. ευρώ, που είχε λήξει τον περασμένο Ιούνιο και είχε παραταθεί ως τον Μάρτιο του 2018, εν όψει της ολοκλήρωσης των διαβουλεύσεων των ομολογιούχων δανειστών της για τους όρους αναδιάρθρωσης του δανεισμού της.

Η πλειονότητα των πιστωτών της δεν συναίνεσε, τελικά, σε σχέδιο αναδιάρθρωσης με το οποίο η εταιρεία είχε συμφωνήσει, με συνέπεια να συνεχίζονται οι σχετικές διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν στα τέλη του 2016.

Η βιομηχανία το 2017 σημείωσε αύξηση των πωλήσεών της για τρίτο συνεχόμενο έτος, αλλά για ένατο συνεχόμενο έτος κατέγραψε ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας, αν και τα αποτελέσματά της ευνοήθηκαν από κέρδη εκποίησης παγίων.

Έτσι, δεν κατέβαλε τόκους μακροπρόθεσμων δανείων που αντιστοιχούσαν στην περίοδο Σεπτεμβρίου 2016-Δεκεμβρίου 2017. Παράλληλα με τη μετάθεση του χρόνου αποπληρωμής κεφαλαίου, οι πιστωτές της είχαν παρατείνει μέχρι τον Μάρτιο του 2018 και την αντίστοιχη εκτοκιστική περίοδο, που προβλέπει άμεση αποπληρωμή μέρους των τόκων και κεφαλαιοποίηση του υπόλοιπου ποσού.

Το έξοδο για τόκους των ομολογιακών μακροπρόθεσμων δανείων της ανέρχεται σε 6,40 εκατ. περίπου ευρώ. Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή Ernst & Young, η εκκρεμότητα και αβεβαιότητα σχετικά με την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού εγείρει αμφιβολίες για τη δυνατότητα της εταιρείας και του ομίλου της να συνεχίσουν κανονικά τις δραστηριότητές τους.

Η επιχείρηση τονίζει, από την πλευρά της, ότι οι διαθέσιμες, εγκεκριμένες αχρησιμοποίητες τραπεζικές πιστώσεις, σε συνδυασμό με τα ταμειακά της διαθέσιμα, είναι επαρκείς, ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμειακών διαθεσίμων. Επίσης, ότι βρίσκεται σε διαδικασία εκπόνησης πλάνου μέτρων για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής θέσης της και της ρευστότητάς της.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία, από κοινού με τις θυγατρικές της, το 2017 κατέγραψε ενοποιημένα έσοδα 226,18 εκατ. ευρώ, αντί 202,07 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 11,9% σε ποσοστό ή 24,10 εκατ. ευρώ σε αξία, ασφαλώς και λόγω της ανόδου των τιμών.

Προφανώς λόγω της ανόδου της τιμής του αλουμινίου και της αυξημένης συμβολής των εμπορικών δραστηριοτήτων, ο όμιλος δεν μπόρεσε να ενισχύσει την αποδοτικότητά του στο επίπεδο των μεικτών κερδών. Κατέγραψε μεικτά κέρδη 46,77 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 47,12 εκατ. ευρώ το 2016, μειωμένα κατά 0,7% (-0,35 εκατ. ευρώ), καθώς ο συντελεστής των μεικτών κερδών του αποδυναμώθηκε κατά 2,6 εκατοστιαίες μονάδες, από το 23,3% στο 20,7%.

Έτσι, ο όμιλος ΑΛΟΥΜΥΛ κατέγραψε ζημιές προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 25,04 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,145 εκατ. ευρώ το 2016 (-25,18 εκατ. ευρώ).

Η μητρική εταιρεία ΑΛΟΥΜΥΛ στα τέλη του 2017 απασχολούσε 817 εργαζόμενους, έναντι 719 τα τέλη του 2016. Διέθεσε το 2017 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 18,81 εκατ. ευρώ, έναντι 17,33 εκατ. ευρώ τη χρήση 2016.

Για το 2018 ο όμιλος δηλώνει ότι αναμένει σημαντική περαιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών του και ενισχυμένη οργανική κερδοφορία, υπό τον όρο φυσικά ότι θα επιτευχθεί η αιτούμενη αναδιάρθρωση των τραπεζικών του υποχρεώσεων και θα εξασφαλίσει, κατά συνέπεια, την αναγκαία ρευστότητα. Εκτιμά ότι η ισχυρή εξωστρέφειά της θα αποτελέσει τον κύριο μοχλό ανάπτυξής της την επόμενη πενταετία. Στην εγχώρια αγορά προβλέπει ότι ο κύριος όγκος της ανάπτυξής της μπορεί να προέλθει από τον ξενοδοχειακό κλάδο και από τις ανακαινίσεις κατοικιών στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος «Εξοικονομώ».

Υποχώρηση κατά 1,8% αναμένεται να σημειώσει το κόστος του φετινού πασχαλινού τραπεζιού (6-8 ατόμων), σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σύμφωνα με μετρήσεις στις οποίες προέβη το ΙΝ.ΕΜ.Υ. της ΕΣΕΕ την περίοδο 29 Μαρτίου - 3 Απριλίου του τρέχοντος έτους. Η προαναφερθείσα ετήσια μείωση προκύπτει κατά κύριο λόγο από την γενικότερη υποχώρηση του επιπέδου των τιμών στα οπωροκηπευτικά (λαχανικά & φρούτα: -3,4%), αλλά και στα προϊόντα Super market (-1,8%), ενώ αντίθετα η πτωτική τάση των κρεατικών (-2,0%) οφείλεται αποκλειστικά στην τιμή του κοτόπουλου (-8,7%) και της χοιρινής μπριζόλας (-4,3%). Πιο συγκεκριμένα και βάσει των δειγματοληπτικών ελέγχων που διενεργήθηκαν στην Κεντρική Αγορά Αθηνών (Βαρβάκειος), η αξία των Κρεατικών μπορεί να υποχώρησε σε σχέση με το Πάσχα του 2017, η τιμή όμως του αρνιού και του κατσικιού παρέμεινε στα ίδια επίπεδα, με συνέπεια το κόστος των καταναλωτών επί των συγκεκριμένων αγαθών να παραμένει αμετάβλητο.

Η πτωτική τάση των τιμών στα φρούτα και στα λαχανικά αποτέλεσε τη σημαντικότερη παράμετρο της μείωση του κόστους μεταξύ των πασχαλινών τραπεζιών 2018/2017, με τις εντονότερες μεταβολές να καταγράφονται στις τιμές της πατάτας (-28,9%) και των κρεμμυδιών (-27,4%), ενώ στον αντίποδα αυξητικά κινήθηκε το επίπεδο των τιμών στο  κουνουπίδι (32,2%) και στο σπανάκι (18,0%). Όσον αφορά στα προϊόντα Super market η μεσοσταθμική μείωση, με εξαίρεση την τιμή της μουστάρδας (-11,4%) αλλά και του ελαιόλαδου που σημείωσε οριακή αύξηση (1,3%), κυμαίνεται στα επίπεδα του 1,5%, με αποτέλεσμα η συνολική εικόνα των προς εξέταση προϊόντων να εμφανίζει μικρή υποχώρηση κατά 1,8%. Πρέπει να επισημανθεί το γεγονός πως για αρκετά προϊόντα Super market των οποίων οι τιμές είχαν αυξηθεί τα προηγούμενα έτη λόγω έμμεσης φορολογίας και ειδικότερα λόγω αύξησης ή μετάταξης των συντελεστών ΦΠΑ, παρατηρείται πλέον εξομάλυνση της κατάστασης και εξασθένιση των αρνητικών ανοδικών επιδράσεων.

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι το κόστος ενός τυπικού πασχαλινού τραπεζιού 6-8 ατόμων (περιλαμβάνεται μέρος και όχι το σύνολο των προϊόντων του πίνακα 1) υπολείπεται  του αντίστοιχου περυσινού κατά περίπου 1,7 ευρώ. Το συνολικό ύψος του φετινού πασχαλινού τραπεζιού ανέρχεται στα 92,7 ευρώ, όντας μειωμένο σε σύγκριση με το 2017 (94,4 ευρώ) κατά 1,8%, μία εξέλιξη που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην υποχώρηση της τιμής των οπωροκηπευτικών. Επίσης, πρέπει να επισημανθεί πως οι τιμές που περιλαμβάνονται στους παρακάτω πίνακες είναι ενδεικτικές και εμπίπτουν εντός της προαναφερθείσας χρονικής περιόδου, με τις τιμές των κρεατικών να υπόκεινται σε αλλαγές με την πάροδο των ημερών και την έλευση του Πάσχα.

(ακολουθεί ο Πίνακας 1 με τη μεταβολή της τιμής των προαναφερθέντων προϊόντων και τη συγκριτική μεταβολή αυτών για τα έτη 2018/2017).

Πίνακας 1: Σύγκριση κόστους πασχαλινού τραπεζιού 2018/2017 (ενδεικτικές τιμές)

Λαχανικά – Φρούτα  (τιμές σε )

Κρεατικά (τιμές σε €)

Προϊόντα

2018

2017

Μεταβολή

2018/2017

(%)

Προϊόντα

2018

2017

Μεταβολή

2018/2017

(%)

Κρεμμύδι ξερό (κιλό)

0,45

0,62

-27,4%

Αρνί  (κιλό)

6,20

6,20

0,0%

Πατάτα (κιλό)

0,54

0,76

-28,9%

Κατσίκι (κιλό)

6,70

6,70

0,0%

Πατζάρι (κιλό)

0,88

0,95

-7,4%

Κοτόπουλο (κιλό)

2,10

2,30

-8,7%

Καρότο (κιλό)

0,73

0,67

 9,0%

Χοιρινό κρέας (κιλό)

4,50

4,70

-4,3%

Μαρούλι  (τεμάχιο)

0,39

0,37

 5,4%

(%) Μεταβολή Κρεατικών 2018/2017

Η τιμοληψία πραγματοποιήθηκε στην Κεντρική Αγορά Αθηνών (Βαρβάκειος)

-2,0%

Λάχανο  (κιλό)

0,32

0,40

-20,0%

Λοιπά είδη Supermarket

(τιμές σε )

Ντομάτα (κιλό)

1,20

1,43

-16,1%

Προϊόντα

2018

2017

Μεταβολή

2018/2017

(%)

Σπανάκι (κιλό)

1,05

0,89

18,0%

Μουστάρδα (250 γρ)

1,94

2,19

-11,4%

Αγγούρι (τεμάχιο)

0,35

0,39

-10,3%

Πασχαλινό Τσουρέκι (400 γρ.)

3,05

3,11

-1,9%

Κουνουπίδι (κιλό)

1,19

0,90

32,2%

Βαμμένα αυγά (10άδα)

4,49

4,50

-0,2%

Μήλα (κιλό)

1,15

1,12

2,7%

Φέτα (400 γρ. σε άλμη)

4,55

4,62

-1,5%

Πορτοκάλια (κιλό)

0,58

    0,64

-9,4%

Αναψυκτικό (1,5 lt)

1,35

1,38

-2,2%

(%) Μεταβολή τιμών σε  λαχανικά και φρούτα στα Super market 2018/2017: -3,4%

Μπύρα (μπουκάλι 500 ml)

1,36

1,42

-4,2%

Ελαιόλαδο (1 lt)

5,46

5,39

1,3%

(%) Μεταβολή τιμών σε είδη Super market Μάρκετ 2018/2017

-1,8%

 

Παράλληλα με το κόστος του πασχαλινού τραπεζιού, το ΙΝΕΜΥ. διενήργησε έρευνα για το κόστος των νηστίσιμων εδεσμάτων, των οποίων η κατανάλωση στη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας εμφανίζεται, όπως είναι αναμενόμενο, ιδιαίτερα αυξημένη. Η προκύπτουσα μεταβολή συνοψίζεται σε μία μικρή υποχώρηση της τάξεως του 0,9%, με τις διαμορφούμενες τάσεις όμως να είναι μεικτές, σύμφωνα και  με τα στοιχεία που αποτυπώνονται στον Πίνακα 2.

(ακολουθoύν οι Πίνακες  2 και 3 όπου παρατίθενται στοιχεία για τις μεταβολές των τιμών των νηστίσιμων αγαθών και εκτιμήσεις για την πορεία του πασχαλινού εορταστικού τζίρου την περίοδο 2018/2009)

 

Πίνακας 2: Σύγκριση τιμών νηστίσιμων προϊόντων  2018/2017 (ενδεικτικές τιμές σε )

Προϊόντα

Ποσότητα

2018

2017

Μεταβολή     2018/2017

Ελιές Καλαμών

1 κιλ.

4,20

4,30

-2,3%

Τουρσί (συσκευασία)

300 γρ.

2,42

2,41

0,4%

Φακές ψιλές

500 γρ.

1,63

1,52

7,2%

Φασόλια μέτρια

500 γρ.

1,56

1,49

4,7%

Ντολμαδάκια κονσέρβα

250-300 γρ.

2,38

2,58

-7,8%

(%) Μεταβολή νηστίσιμων προϊόντων για τη Μεγάλη Εβδομάδα 2018/2017

-0,9%

Πηγή:  Super markets

 

 

 

Πίνακας 3:  Διαχρονική εξέλιξη τζίρου σε καταστήματα Λιανικής - εκτός καυσίμων – την πασχαλινή εορταστική περίοδο (Γενικός ΔΚΕ, χωρίς εποχική διόρθωση)

Σε απόλυτα ποσά - δις

    (προβολές ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

(εκτίμηση)

2,60

2,49

2,35

2,04

1,77

1,84

1,81

1,77

1,81

1,83

Ετήσιες (%) Μεταβολές

(Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ, Γενικός ΔΚΕ, χωρίς καύσιμα)

 2010/ 2009

 2011/   2010

2012/  2011

 2013/    2012

 

 2014/    2013

 

 

 2015/    2014

 

2016/

2015

 

2017/

  2016

 

2018/ 2017

(εκτίμηση)

-4,2%

-5,6%

-13,2%

-13,2%

4,0%

-1,6%

-2,2%

2,3%

 1,0% - 1,2%

Δήλωση του Προέδρου της ΕΣΕΕ, κ. Βασίλη Κορκίδη, για τον πασχαλινό τζίρο του 2018:

«Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η υποχώρηση του κόστους του πασχαλινού τραπεζιού κατά 1,8% και η μικρή άνοδος της τάξεως του 1,0% - 1,2% που αναμένεται να σημειώσει ο φετινός πασχαλινός εορταστικός τζίρος στα καταστήματα λιανικής, συνιστούν ενδείξεις βελτίωσης της εικόνας της αγοράς, αλλά και ανάκαμψης της κατανάλωσης. Οι εκτιμήσεις του ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ για την τόνωση των πωλήσεων εδράζονται τόσο στην ετήσια καταγεγραμμένη αύξηση κατά 0,9% του δείκτη κύκλου εργασιών αλλά και του ΑΕΠ κατά 1,4%, μεταξύ των τελευταίων δύο ετών, όσο και στις θετικές προοπτικές για την οικονομική δραστηριότητα του τρέχοντος έτους. Εντούτοις και επειδή το 2018 αποτελεί ένα έτος καμπής για την ελληνική οικονομία, πρέπει να γίνει σαφές πως η ανοδική πορεία των οικονομικών δεικτών πρέπει να συμβαδίζει με τη βελτίωση της πραγματικής οικονομίας και την τόνωση του εγχώριου επιχειρείν. Γενικά, η πασχαλινή αγορά είναι περιορισμένη σε χρόνο και χρήμα, μικρή σε διάρκεια και τζίρο, αλλά πολύ σημαντική για το λιανικό εμπόριο.

Καλή Ανάσταση!».

ΣΤΗΝ ELVIAL ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

Η New Times Publishing διοργάνωσε για μια ακόμη χρονιά το ετήσιο forum για την ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ CREATIVE GREECE 2018.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018 και ώρα 5 μμ στο Wyndham Grand Athens Hotel υπό την αιγίδα του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΒ), του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΠΣΕ), του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΒΕ), του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΣΕΒΤ), του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ,του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και του ΕΛΛΗΝΟ - ΚΙΝΕΖΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ.

Στη διάρκειά της δόθηκαν οι διακρίσεις CREATIVE GREECE AWARDS 2018 στις επιχειρήσεις της χώρας, που διακρίνονται για τις επιδόσεις τους στον τομέα της εξωστρέφειας. 

Oι διακρίσεις CREATIVE GREECE AWARDS 2018 αφορούν τις επιχειρήσεις :

Με τις υψηλότερες (βάσει κύκλου εργασιών) εξωστρεφείς παραγωγικές επιχειρήσεις της χώρας (ενέργεια, πετρελαιοειδή, μεταλλικά προϊόντα, μη μεταλλικά ορυκτά, φάρμακα, μάρμαρα, ελαιόλαδο, κρασί, ποτά, χυμοί, κλπ).

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης ισχυρό μήνυμα αισιοδοξίας για τις δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας εξέπεμψαν οι εκπρόσωποι των σημαντικότερων επιχειρηματικών εξωστρεφών ομίλων της χώρας.

Η ELVIAL βραβεύτηκε για την ανάπτυξη της εξωστρέφειας της η οποία μέσα από ένα μακρόπνοο προγραμματισμό ,άρτια οργάνωση και πολύ κόπο , έχει καταφέρει τα τελευταία τέσσερα χρόνια παρά τις αντίξοες οικονομικά συνθήκες να υπερδιπλασιάσει τον κύκλο εργασιών της , το προσωπικό της από 135 εργαζόμενους σε 285 και εκτοξευτεί το ποσοστό των εξαγωγών της από το 22% στο 70%. Επιτεύγματα για τα οποία υπάρχει στρατηγική , επιχειρηματική βούληση και συγκέντρωση στον στόχο από όλους , την πολυπληθή ομάδα των εξαγωγών και την Αντιπρόεδρο της ELVIAL κ. Τάνια Τζίκα η οποία για τις ανάγκες της οργάνωσης και ανάπτυξης της εξωστρέφειας κατοικεί πλέον οικογενειακώς μόνιμα τα τελευταία χρόνια στην Κεντρική Ευρώπη , που είναι και ο κυριότερος προορισμός των προϊόντων. Για τον λόγο αυτό το Βραβείο που απονεμήθηκε στην ELVIAL αφιερώθηκε στην κ. Τάνια Τζίκα. Η υπόσχεση ,που και δια βήματος δόθηκε στην σύντομη παρέμβαση της βράβευσης , είναι πως ΄΄ Η ELVIAL ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΓΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ , ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΑΓΕΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ΄΄.

Στη διάρκεια των παρεμβάσεών τους – τόσο οι εκπρόσωποι των επιχειρηματικών φορέων όσο και των επιχειρηματικών ομίλων – τόνισαν την ανάγκη ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και άρσης των εμποδίων (υψηλή φορολογία, κόστος ενέργειας κλπ) ώστε οι εν Ελλάδι επιχειρήσεις να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν επί ίσοις όροις τους ανταγωνιστές τους στις ξένες αγορές.

ELVIAL ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΩΤΩΝ 

Η ELVIAL συμμετείχε για δεύτερη συνεχόμενη φορά  στο  Διαγωνισμό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας “Growth Awards”, που συνδιοργανώνουν η Eurobank και η Grant Thornton. Σκοπός της πρωτοβουλίας, που εγκαινιάστηκε το 2016, είναι να αναδειχθούν εκείνες οι ελληνικές επιχειρήσεις που, παρά το δυσμενές και αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον, κατόρθωσαν να ξεχωρίσουν, καινοτόμησαν, υιοθέτησαν εξωστρεφή στρατηγική, εμφάνισαν ισχυρές οικονομικές επιδόσεις, σεβόμενες την πελατειακή τους βάση και το ανθρώπινο δυναμικό τους και διαθέτοντας υψηλό αίσθημα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Οι επιχειρήσεις αυτές εμφανίζουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά και η  οικονομική τους υγεία είναι αδιαμφισβήτητη εκεί ακριβώς που χρειάζεται,  όπως :

Η διατήρηση και αύξηση του τζίρου, η λειτουργική κερδοφορία, οι υψηλές ταμειακές ροές, τα καθαρά κέρδη μετά φόρων, τα υψηλά ταμειακά αποθέματα , ενώ σε αρκετές από αυτές ο δανεισμός είναι από μηδενικός έως ελάχιστος σε σύγκριση με το μέγεθος του ισολογισμού.

Η διαδικασία αξιολόγησης περιελάβανε χρήση ειδικών αναλύσεων βασικών χρηματοοικονομικών μεγεθών/δεικτών 8.000 επιχειρήσεων, από 92 κλάδους, βάσει του μοντέλου αξιολόγησης “Financial Growth/ Health Matrix” της Grant Thornton, μέσω των εργαλείων πιστοληπτικής αξιολόγησης της Eurobank, αλλά και της αποτίμησης των πραγματικών ιστοριών των αξιολογούμενων εταιρειών, με κριτήρια που συνδυάζουν τη λογική των αριθμών με το ανθρώπινο στοιχείο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η σύνθεση της επιτροπής αξιολόγισης αφού τα μέλη που την απαρτήζουν είναι: Ν.Καραμούζης , Πρ. Eurobank. Β.Καζάς Δ.Σύμβουλος Grant Thorton, Γ.Προβόπουλος, π.Πρόεδρος ΚΤΕ, Ε.Μυτιληναίος Πρόεδρος Ομίλου Μυτιληναίος, Θ.Φέσσας Πρ. ΣΕΒ, Μ.Τσαμάζ Πρ. &Δ.Σύμβ. ΟΤΕ, Α.Κωνσταντακοπουλος Πρ. ΤΕΜΕΣ, Ε.Βασιλάκης Αντ/δρος Aegean & Olympic airlines, Γ.Ρέτσος Πρ. ΣΕΤΕ, Β.Φουρλής Πρ. Fourlis sa, Ν.Κάτσου Δ.Σύμβ. Pharmathern , Σ.Θεοδορόπουλος Πρ. Chipita, Α.Φράγκου Πρ. &Δ.Σύμβουλος Nanios Maritime Holdings,Η.Αθανασίου Πρ. Unilever, Ε.Γικουμάκης Πρύτανης Πανεπ.Αθηνών. Α.Ανδρεάδης Δ.Συμβ. Ακτή ΣΑΝΗ αε.

Κατά την εξέταση των υποψηφιοτήτων  από την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων (Nomination Committee), η ELVIAL  αρχικά προκρίθηκε ως  μία εκ των 20 υψηλότερων βαθμολογιών σε όλες τις κατηγορίες.

Στην συνέχεια της διαδικασίας αξιολόγησης για την ανάδειξη των ‘’πρώτων΄΄ η ELVIAL  ανεδείχθη πρώτη στην κατηγορία ΄΄Επενδύσεις’’ που αποτελεί απόλυτη δικαίωση της επιλογής της να συνεχίζει τις επενδύσεις στην Ελλάδα και να εξάγει σ΄ όλο τον κόσμο.

Η απονομή του βραβείων  πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο περιθώριο της βράβευσης η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ELVIAL, κα Ασημίνα Τζίκα τόνισε:

 «Σήμερα στην εταιρεία μας είμαστε όλοι πολύ συγκινημένοι, είναι ιδιαίτερα τιμητικό κάποιος να σε ξεχωρίζει και να σε επιβραβεύει για την προσπάθεια που κάνεις! Ευχαριστούμε θερμά την Eurobank, την Grand Thorton και την επιτροπή αξιολόγησης, που επέλεξαν την εταιρεία μας ανάμεσα σε άλλες πραγματικά αξιόλογες επιχειρήσεις. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που πίστεψαν και πιστεύουν σε αυτό που πρεσβεύει η εταιρεία μας, και που όλοι μαζί καταφέραμε να ταξιδέψει το αλουμίνιο μας σε όλο τον κόσμο και να αποτελεί σήμερα πρώτη επιλογή για πολλές καταξιωμένες επιχειρήσεις. Όταν έχεις όμως δίπλα σου ανθρώπους  με υψηλό εκπαιδευτικό υπόβαθρο, επενδύεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής και παρέχεις προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, οι επενδύσεις είναι ένα αυτονόητο και διαχρονικό αποτέλεσμα.

Αυτό κάναμε όλα αυτά τα χρόνια, και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και στο μέλλον, να επενδύουμε στην Ελλάδα και να εξάγουμε σε όλο τον κόσμο.

Σας ευχαριστούμε πολύ όλους.»

Με το βραβείο αυτό τιμάται η εξωστρέφεια της Κιλκισιώτικης Επιχείρησης που απλώθηκε σε πολλές χώρες με επιστέγασμα την δραστηριοποίησή της στην τεράστια αγορά της Κίνας. Και η πολιτική της αυτή συνιστά ένα επιτυχημένο μάθημα γιγάντωσης  μιας επιχείρησης σε συνθήκες μάλιστα  κρίσης.
Τα βραβεία απονέμονται από το επιμελητήριο σε επιχειρήσεις και επιχειρηματίες, που κατά το περασμένο έτος επέδειξαν αξιόλογη επιχειρηματική δραστηριότητα και καλύπτουν τομείς, μεταξύ άλλων, όπως η προώθηση των εξαγωγών, η επένδυση στην έρευνα, στην καινοτομία και στις νέες τεχνολογίες, η παραγωγή επώνυμων προϊόντων, η περιβαλλοντική συνείδηση και η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
Ο κ. Κωνσταντίνος Κουκούντζος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου KLEEMANN, ο οποίος και παρέλαβε το βραβείο, δήλωσε σχετικά: «Η βράβευση μας από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς. Είναι στην πράξη μια αναγνώριση στην πράξη της κουλτούρας εξωστρέφειας των ανθρώπων μας, που καθημερινά αναζητούν ευκαιρίες ανάπτυξης διεθνώς και που αυτή την στιγμή, βρίσκονται σε ένα αεροπλάνο πηγαίνοντας σε κάποιον πελάτη μας ή δίπλα σε ένα τηλέφωνο ή μπροστά σε ένα υπολογιστή, έτοιμοι να τον εξυπηρετήσουν και τέλος προσπαθούν να κερδίσουν κάθε μικρό ή μεγάλο έργο, σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη και αν βρίσκεται αυτό. Στους εργαζόμενους μας, λοιπόν, ανήκει αυτό το βραβείο και τους ευχαριστώ θερμά».
Στο σχετικό με τη βράβευσή της σκεπτικό του Επιμελητηρίου Αθηνών αναφέρονται τα εξής:
Η KLEEMANN είναι μια ελληνική πολυεθνική εταιρία με έδρα το Κιλκίς, η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς κατασκευής και εμπορίας Ολοκληρωμένων Συστημάτων Ανελκυστήρων από το 1983. Προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ανελκυστήρα, ανυψωτικούς μηχανισμούς φορτίων, κυλιόμενες σκάλες και διαδρόμους, ανυψωτικούς μηχανισμούς για άτομα με μειωμένη κινητικότητα, ανυψωτικά συστήματα για χώρους parking καθώς και ανυψωτικούς μηχανισμούς για χώρους εστίασης.
Αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες ανελκυστήρων στην Ευρωπαϊκή και Διεθνή αγορά, με εργοστάσια παραγωγής σε Ελλάδα, Κίνα και Σερβία και με δύο γραμμές συναρμολόγησης σε Ρωσία και Τουρκία. Η τοπική παρουσία του Ομίλου σε 15 χώρες (όπως Αυστραλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ρουμανία, Πολωνία, Γαλλία, κλπ) συμβάλλει στη βέλτιστη εξυπηρέτηση των τοπικών αγορών και των ευρύτερων περιοχών. Με ένα δίκτυο πωλήσεων σε περισσότερες από 100 χώρες, οι διεθνείς πωλήσεις του Ομίλου ξεπερνούν το 90% του συνόλου των πωλήσεών της.
Η KLEEMANN διακρίνεται για τη μεγάλη γκάμα προϊόντων και λύσεων που διαθέτει, τα υψηλά πρότυπα ποιότητας και ελέγχων, το σχεδιασμό, την ευελιξία σε χρόνους παράδοσης και τις εξειδικευμένες λύσεις που προσφέρει. Η χρήση υλικών υψηλής ποιότητας και προηγμένης τεχνολογίας σε συνδυασμό με την τακτική αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών συμβάλλουν στη μέγιστη ασφάλεια των προϊόντων της KLEEMANN. Αυστηρές δοκιμές ποιοτικού ελέγχου πραγματοποιούνται σε κάθε στάδιο, από τις πρώτες ύλες και τα ενδιάμεσα στάδια μέχρι τα τελικά παραγόμενα προϊόντα.
Με γνώμονα την ασφάλεια, την εμπιστοσύνη, το πάθος για
τους ανθρώπους και την πρωτοποριακή εταιρική φιλοσοφία, η KLEEMANN επιτυγχάνει σταθερή ανάπτυξη και επιτυχία, με στόχο να προσφέρει μια άριστη εμπειρία στον πελάτη, μέσα από προσωπική πάντοτε προσέγγιση. Κατά τη διάρκεια της πολυετούς δραστηριότητάς της, η KLEEMANN έχει βραβευθεί και διακριθεί όχι μόνο για την αξιοπιστία, την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων που προσφέρει αλλά παράλληλα για την κοινωνική πολιτική της, την επιχειρηματική στρατηγική της, το άριστο εργασιακό της περιβάλλον καθώς και την οικονομική ευρωστία της...

Η Δήλωση

"...Βασική προτεραιότητα του οικονομικού επιτελείου πρέπει να είναι η επιστροφή φόρων στις επιχειρήσεις ύψους 1,2 δις ευρώ από τα 2,11 δις ευρώ συνολικών οφειλών, με στόχο τη διευκόλυνση της ρευστότητας στη πραγματική οικονομία. Ειδικά, η άμεση επιστροφή του πιστωτικού ΦΠΑ, στις εξαγωγικές δραστηριότητες αποτελεί απαραίτητο κεφάλαιο κίνησης και σημαντική ανάσα ρευστότητας. Επόμενος στόχος, αναμένεται να είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών για ταχύτερη αποπληρωμή των οφειλών του δημοσίου ύψους 3,91 δις ευρώ, με προτεραιότητα τους συνεπείς και φορολογικά ενήμερους του ιδιωτικού τομέα. Η νέα εξπρές διαδικασία της ΑΑΔΕ για την επιστροφή ΦΠΑ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις και τις εταιρίες εφοδιαστικής αλυσίδας της ναυτιλίας και μάλιστα χωρίς να απαιτούνται έλεγχοι για τους φορολογικά και τελωνειακά συνεπείς είναι μία πολύ καλή αρχή. Ωστόσο, θα πρέπει να αυξηθεί η ροή αποπληρωμής των υποχρεώσεων του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα οι οποίες όμως καταγράφονται συνεχώς αυξανόμενες από την αρχή του έτους. Τον Ιανουάριο του 2017 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου ήταν 5,05 δις ευρώ και με εξαίρεση τον Απρίλιο που μειώθηκαν στα 4,92 δις ευρώ, η εξέλιξη ήταν να αυξηθούν στα 6,03 δις ευρώ στο τέλος του οκταμήνου. Ενόψει της τρίτης αξιολόγησης ανησυχητικά υψηλές εμφανίζονται οι οφειλές της Γενικής Κυβέρνησης στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης που ξεπερνούν τα 2,3 δις ευρώ, σε νοσοκομεία 554 εκ. ευρώ, σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 335 εκ. και 710 εκ. ευρώ σε δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου νομικά πρόσωπα. Η πληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων από εφορία και ΕΦΚΑ με συνοπτικές διαδικασίες μέχρι τέλος του έτους, φαίνεται να είναι μονόδρομος για τη Κυβέρνηση, αφού αποτελεί ένα από τα εκκρεμή προαπαιτούμενα των δανειστών..."

Το ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ αναλύει τα πιθανά προβλήματα που ενδέχεται να δημιουργήσει το Brexit στην ελληνική Οικονομία.

Οι δυσμενείς επιπτώσεις σε βάθος χρόνου επικεντρώνονται στους παρακάτω τέσσερις βασικούς άξονες:

 • Εμπόριο – Εξαγωγές/ΑΕΠ:

          Μία ενδεχόμενη επιδείνωση του ρυθμού μεγέθυνσης των λοιπών οικονομιών της Ε.Ε., εξαιτίας του Brexit, θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις εμπορικές ροές της Ελλάδας, με τις πιθανές απώλειες να εκτιμώνται στο 0,3% - 1,0% του ονομαστικού ΑΕΠ σε βάθος διετίας. Εκτός όμως από το άμεσο κόστος στις ελληνικές εξαγωγές αγαθών & υπηρεσιών και στις βρετανικές επενδύσεις λόγω της υποτίμησης της αγγλική λίρας, υπάρχει και ένα ιδιαιτέρως σημαντικό έμμεσο κόστος. Πιο αναλυτικά, οι αναταράξεις στο χρηματοπιστωτικό τομέα (ήδη συζητείται η μεταφορά της έδρας πολλών τραπεζών από το City του Λονδίνου) διατηρούν σε υψηλά επίπεδα τα επιτόκια δανεισμού και επιδεινώνουν την ήδη συρρικνωμένη ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών, με επιπτώσεις οι οποίες θα αποτυπωθούν σε μακροχρόνιο ορίζοντα.

 • Τουρισμός: 

Οι αφίξεις τουριστών και επισκεπτών από τη Βρετανία θα επηρεαστούν αρνητικά για δύο κυρίως λόγους: Κατά πρώτον, η μείωση του πραγματικού εισοδήματος των Βρετανών, εξαιτίας της υποτίμησης της συναλλαγματικής ισοτιμίας της στερλίνας έναντι του ευρώ αλλά και της παράλληλης ανόδου του πληθωρισμού (επίπεδο τιμών σε Βρετανία -  εκτιμάται ότι θα κινηθεί ανοδικά λόγω των ακριβότερων εισαγωγών), ενδέχεται να περιορίσει τα ταξίδια των Βρετανών. Κατά δεύτερον οι  πιθανές αλλαγές στις σχετικές διαδικασίες έκδοσης βίζας, συνιστούν παράμετρο που θα επηρεάσει τις αποφάσεις των Βρετανών τουριστών.

 • Ναυτιλία:

Το Brexit θα περιορίσει τα κέρδη των ναυτιλιακών εταιρειών μέσω της υποτίμησης της στερλίνας, της πιθανής επιβράδυνσης του διεθνούς εμπορίου και της αύξησης των ναύλων. Οι παραπάνω παράγοντες θα μειώσουν τη ζήτηση για ναυτιλιακές υπηρεσίες, επιφέροντας σημαντικές ανακατατάξεις και αλλαγές στον κλάδο και εν γένει στο διεθνές εμπόριο.

 • Κοινοτικά κονδύλια:

Η αποχώρηση της Βρετανίας από την Ε.Ε. εκτιμάται ότι θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στο μέγεθος του τρέχοντος κοινοτικού προϋπολογισμού, ακόμη και στην περίπτωση που η τελική συμφωνία προβλέπει κάποιου είδους συνεισφορά της Βρετανίας, έστω και μειωμένης συμμετοχής σε σχέση με τα μέχρι πρότινος επίπεδα. Επιπλέον, υπάρχει κίνδυνος μείωσης των συνολικών διαθέσιμων κεφαλαίων για την Ελλάδα μέσω της ευρωπαϊκής Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και των διαρθρωτικών κοινοτικών κονδυλίων για την περίοδο 2014 –2020.

Διμερείς οικονομικές/εμπορικές σχέσεις Ελλάδας – Ην. Βασιλείου

 Εισαγωγικό/Εξαγωγικό Εμπόριο

Το Ην. Βασίλειο αποτελεί παραδοσιακά έναν από τους σημαντικότερους οικονομικούς εταίρους της Ελλάδος. Οι διμερείς σχέσεις εκτείνονται πέραν της ανταλλαγής προϊόντων σε τομείς όπως ο τουρισμός, η ναυτιλία, οι επενδύσεις και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Το Ην. Βασίλειο καταλαμβάνει την 6η θέση μεταξύ των εμπορικών εταίρων της Ελλάδος, ενώ η χώρα μας κατατάσσεται στην 43η θέση μεταξύ των πελατών και στην 52η μεταξύ των προμηθευτών του Ην. Βασιλείου.

Ο όγκος του διμερούς εμπορίου αγαθών Ελλάδος - Ηνωμένου Βασιλείου ανήλθε το 2016, στο ύψος των 2,08 δις €, έναντι 2,19 δις € του 2015, μειωμένος κατά 5,0%, κυρίως λόγω της αβεβαιότητας που προκλήθηκε εξαιτίας του Brexit και της σημαντικής υποχώρησης της συναλλαγματικής ισοτιμίας μεταξύ ευρώ/αγγλικής λίρας.

Το διμερές εμπορικό ελλειμματικό ισοζύγιο αγαθών  εμφανίζει βελτίωση την περίοδο 2014-2016, με συνέπεια να έχει περιοριστεί στα 140 εκ. €, καταγράφοντας συρρίκνωση κατά 60% σε σύγκριση με το 2014.

Το μικρό έλλειμμα στο εμπόριο αγαθών αντισταθμίζεται πλήρως από το πλεόνασμα στο εμπόριο υπηρεσιών, με συνέπεια το συνολικό εμπορικό ισοζύγιο να είναι πλεονασματικό για την Ελλάδα. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για το 2015, οι ελληνικές εξαγωγές υπηρεσιών ανήλθαν στα 4,58 δις €, μειωμένες κατά 7,8% σε σχέση με το 2014. Οι ελληνικές εισαγωγές μειώθηκαν, επίσης, κατά -2,1% στα 1,9 δις €, με το πλεόνασμα ισοζυγίου υπηρεσιών να διαμορφώνεται στα 2,68 δις €.

Πίνακας 1: Εμπορικό ισοζύγιο αγαθών Ελλάδας – Ην. Βασιλείου*

 

2014

2015

2016

2016/2014

2016/2015

Εισαγωγές Ελλάδας

1,22 δις €

1,21 δις €

1,11 δις €

-9,0%

-8,3%

Εξαγωγές Ελλάδας

868,4 εκ. €

983,7 εκ. €

971,2 εκ. €

11,8%

-1,3%

Όγκος Εμπορίου

2,09 δις €

2,19 δις €

2,08 δις €

-0,5%

-5,0%

Εμπορικό Ισοζύγιο αγαθών

  -0,35 δις  €

-0,23 δις  €

-0,14 δις  €

-60,0%

 (μείωση εμπορικού ελλείμματος)

-39,1% 

(μείωση εμπορικού ελλείμματος)

* Τα παραπάνω ποσά  έχουν αναχθεί σε € από λίρες Αγγλίας, βάσει της ετήσιας συναλλαγματικής ισοτιμίας του εκάστοτε έτους αναφοράς  (ΤτΕ).

Πίνακας 2: Κυριότερα εξαγόμενα – εισαγόμενα προϊόντα μεταξύ  Ελλάδας & Ην. Βασιλείου

- Έτος 2016 -

Εξαγωγές Ελλάδας στο

Ηνωμένο Βασίλειο (Η.Β.)

      2016 

   (σε εκ. €)

(%)  επί συνόλου των εξαγωγών προς το Η.Β.

   για το έτος 2016

Εισαγωγές Ελλάδας από το

Ηνωμένο Βασίλειο (Η.Β.)

   2016 

(σε εκ. €)

(%)  επί συνόλου

των εισαγωγών

 από το στο Η.Β.

για το έτος 2016

 

1. Φαρμακευτικά προϊόντα

143,6

13,4%

1. Φαρμακευτικά προϊόντα

148,0

12,1%

2.  Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και

 τα μέρη τους. Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής

του ήχου, συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής των εικόνων και του ήχου για την τηλεόραση, και μέρη

 και εξαρτήματα των συσκευών.

 

108,5

10,1%

2. Αυτοκίνητα οχήματα, ελκυστήρες, ποδήλατα και άλλα οχήματα για χερσαίες μεταφορές, τα μέρη και εξαρτήματά τους

 

144,5

11,8%

3. Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά λάδια και προϊόντα της απόσταξης αυτών, ασφαλτούχα υλικά, ορυκτά κεριά.

 

104,9

9,0%

3. Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα μέρη τους.

Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής των εικόνων και του ήχου για την τηλεόραση, και μέρη

 και εξαρτήματα των συσκευών.

88,0

7,2%

4.  Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας. Αυγά πτηνών. Μέλι φυσικό. Προϊόντα βρώσιμα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού .

 

97,0

8,6%

Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις. Μέρη αυτών

των μηχανών ή συσκευών.

 

86,3

7,0%

5.  Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων ή άλλων μερών φυτών.

97,0

5,4%

5. Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά λάδια και προϊόντα της απόσταξης αυτών, ασφαλτούχα υλικά, ορυκτά κεριά.

 

84,8

6,9%

6. Καρποί και φρούτα βρώσιμα, φλούδες

εσπεριδοειδών ή πεπονιών.

 

58,5

4,8%

6.  Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξύδι.

68,8

5,6%

7.  Χαλκός και τεχνουργήματα από χαλκό.

 

51,1

3,7%

7.  Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας ή κινηματογραφίας, μέτρησης, ελέγχου ή ακριβείας. Όργανα και συσκευές ιατροχειρουργικής. Μέρη και εξαρτήματα αυτών των οργάνων ή συσκευών.

 

55,9

4,6%

8.  Αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο.

39,8

3,1%

8.  Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, άλλα από τα πλεκτά.

45,2

4,0%

9.  Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής.

 

33,3

3,1%

9.  Καουτσούκ και τεχνουργήματα

 από καουτσούκ.

 

33,8

2,8%

10.  Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες.

 

33,0

2,7%

10.  Βιβλία, εφημερίδες, εικόνες και άλλα προϊόντα της βιομηχανίας εκτύπωσης. Χειρόγραφα, δακτυλογράφηση και σχέδια.

33,2

2,7%

11. Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, πλεκτά.

 

30,6

2,8%

11.  Ενδύματα και συμπληρώματα

του ενδύματος, πλεκτά.

 

30,6

2,5%

 

Ανάλυση ελληνικών εξαγωγών αγαθών – Ανάλυση ανά κατηγορία προϊόντων

Στο πλαίσιο της ανάλυσης των επιπτώσεων της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε., στις ελληνικές εξαγωγές αγαθών, παρατίθενται στοιχεία της σημασίας της βρετανικής αγοράς για τα ελληνικά προϊόντα. Η ανάλυση αφορά τα στοιχεία διμερούς εμπορίου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το 2015. Από την ανάλυση, εξάγονται τα κάτωθι συμπεράσματα:

Το 2015, το Ην. Βασίλειο απορρόφησε το 4,24% των ελληνικών εξαγωγών αγαθών (ή 5,5% χωρίς τα πετρελαιοειδή). Πιο αναλυτικά:

 • Το 30% των ελληνικών εξαγωγών προς το ΗΒ είναι Τρόφιμα-ποτά. Στο συγκεκριμένο κλάδο, το Ην. Βασίλειο αποτελεί σημαντική αγορά για τα τυριά (55,3 εκ. €), τα σταφύλια (49,0 εκ. €), το γιαούρτι (38,5 εκ. €), τις ντομάτες (25,4 εκ. €), τα αλεύρια (7,3 εκ. €), τα ζυμαρικά (5,6 εκ. €) και τα προϊόντα από κακάο (5,3 εκ. €).
 • 21% είναι φαρμακευτικά-χημικά-πλαστικά προϊόντα,
 • 13% αφορά μηχανήματα και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και το 12% αποτελούν τα μεταλλουργικά προϊόντα.
 • Τα ορυκτά προϊόντα αντιπροσωπεύουν το 10% των ελληνικών εξαγωγών και τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα το 5%,
 • ενώ το υπόλοιπο μέρος (9%) κατανέμεται σε διάφορες κατηγορίες.

Επενδύσεις

Στον τομέα των επενδύσεων ένας σημαντικός αριθμός βρετανικών εταιριών έχουν επενδύσει στη χώρα μας σε τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες, το λιανικό εμπόριο, ο τουρισμός, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες κλπ. Πέραν των επενδύσεων των βρετανικών εταιρειών, ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης και ο τομέας των επενδύσεων ιδιωτών στον κλάδο των ακινήτων και δη της θερινής κατοικίας.

Πίνακας 3: Επενδυτικές ροές μεταξύ Ελλάδας – Ην. Βασιλείου*

 

2013

2014

2015

2015/2013

2015/2014

Βρετανικές Άμεσες Ξένες Επενδύσεις

προς Ελλάδα

40,0 εκ. €

120,3 εκ. €

292,0 εκ. €

+ 630,0%

+ 142,7%

Ελληνικές Άμεσες Ξένες Επενδύσεις

προς Βρετανία

-11,8 εκ. €

6,2 εκ. €

20,7 εκ. €

+ 275,4%

+ 233,1%

* Τα παραπάνω ποσά  έχουν αναχθεί σε ευρώ από λίρες Αγγλίας, βάσει της ετήσιας συναλλαγματικής ισοτιμίας του εκάστοτε έτους αναφοράς  (ΤτΕ).

Τουρισμός - Ναυτιλία

Στον τομέα του τουρισμού η χώρα μας είναι από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς αναψυχής των βρετανών και δέχεται κάθε χρόνο περίπου τα 2 εκ. επισκέπτες από το Ην Βασίλειο. Μεγάλη δραστηριότητα αναπτύσσει επίσης και η ελληνική ναυτιλία στη Μεγάλη Βρετανία και περίπου 60 ελληνικές εταιρίες διαθέτουν γραφεία αντιπροσώπευσης στο Λονδίνο τα οποία δραστηριοποιούνται τόσο προς την βρετανική όσο και την διεθνή αγορά.

Πίνακας 4: Τουριστικές ροές Ελλάδας – Ην. Βασιλείου (σε άτομα)

 

2014

2015

2016

2016/2014

2016/2015

Αφίξεις από Η.Β. σε Ελλάδα

1,933 εκ.

2,314 εκ.

2,480 εκ.

+ 28,3%

+ 7,2%

Αφίξεις από Ελλάδα σε Η.Β.

238,0 χιλ.

225,0 χιλ.

227,0  χιλ.

- 4,6%

+ 0,9%

Ταξιδιωτικό ισοζύγιο

  + 1,695 εκ.

+ 2,089 εκ.

+ 2,253 εκ.

+ 32,9%

+ 7,9% 

Τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει το εμπόριο από το Brexit αποτέλεσαν αντικείμενο των τελευταίων Δ.Σ. της EuroCommerce και βεβαίως του συμβουλίου της ΕΣΕΕ. Με αφορμή μάλιστα την πρόσκληση του ΥΠΕΞ τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου στους προέδρους των κοινωνικών εταίρων για συνάντηση ενημέρωσης των εθνικών μας θέσεων σχετικά με το Brexit, η ΕΣΕΕ απέστειλε υπόμνημα όπου διατυπώνει τους προβληματισμούς της στα σημαντικά σημεία του θέματος.

Στην ευρωπαϊκή οργάνωση του εμπορίου EuroCommerce, στην οποία η Ελλάδα εκπροσωπείται επισήμως από την ΕΣΕΕ, θεωρείται δεδομένο ότι η αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων θα επηρεαστεί ιδιαιτέρως από το Brexit. Παρουσιάστηκε λοιπόν η ιδέα της δημιουργίας ενός κοινού κειμένου ανάμεσα σε δύο μεγάλες οργανώσεις, της FoodDrinkEurope και της Copa Cogeca σχετικά με τον αντίκτυπο του Brexit στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και γενικότερα στην ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών μεταξύ της Ε.Ε. των 27 και του Ηνωμένου Βασιλείου. Παράλληλα, έχει δημοσιοποιηθεί παρεμφερής δήλωση για τους κατασκευαστές και τους αγρότες, το περιεχόμενο της οποίας ήταν σχετικό με τον αντίκτυπο των διαπραγματεύσεων και τα κενά της διαδικασίας του Brexit. Αρχικά το συμβούλιο αποφάσισε να υιοθετήσει την αρχή μιας τέτοιας κοινής δήλωσης, αλλά οι εκπρόσωποι των βρετανικών εταιρειών που μετέχουν στη EuroCommerce διευκρίνισαν ότι δεν πρέπει να είναι μια πολιτική δήλωση, αλλά να εστιάζουν εν γένει στις επιπτώσεις του Brexit στην αλυσίδα εφοδιασμού. Θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα παραδείγματα και στοιχεία, τα οποία να τεκμηριώνουν το γεγονός ότι η εισαγωγή τιμολογίων και οι επαχθείς τελωνειακοί έλεγχοι θα διαταράξουν την αλυσίδα εφοδιασμού. Ένα τέτοιο κείμενο θα ήταν πράγματι υποστηρικτικό για τις οργανώσεις που συνεργάζονται με τις κυβερνήσεις τους σε εθνικό επίπεδο, ώστε οι σχετικές διαπραγματεύσεις να αντικατοπτρίζουν τις επιπτώσεις τόσο για το λιανικό όσο και για το χονδρικό εμπόριο. Καθώς μάλιστα η Ιρλανδία εκτίθεται πολύ περισσότερο στο Brexit, η Retail Ireland υποστηρίζει σθεναρά μια τέτοια δήλωση, ενώ προετοίμασε σχετικό έγγραφο με τη θέση της για το Brexit, εξετάζοντας τις συνέπειες. Επίσης προβληματίζει η απειλή της στρέβλωσης του ανταγωνισμού που δημιουργείται από διαφορετικές εφαρμογές του ΦΠΑ ή διαφορετικούς κανόνες προστασίας των καταναλωτών. Τονίστηκε ότι μέχρι στιγμής ο μεγαλύτερος κίνδυνος ενός σκληρού Brexit θα ήταν για το ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο θα μπορούσε να χάσει περισσότερα από πλευράς μεριδίου αγοράς, σε σύγκριση με αυτό που συνέβαλε μέχρι σήμερα στην ΕΕ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συμφώνησε και δόθηκε εντολή στη EuroCommerce να εκπονήσει ένα κείμενο που να αντικατοπτρίζει τις ακόλουθες τρεις βασικές αρχές:

 1. Διατήρηση μακροπρόθεσμης δασμολογικής ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ε.Ε. των 27.
 2. Διατήρηση σταθερού και προβλέψιμου περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις.
 3. Διασφάλιση δίκαιου ανταγωνισμού. Το κείμενο αυτό, εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο, ώστε να χρησιμεύσει ως βάση για την αναζήτηση κοινής θέσης με την FoodDrinkEurope και την Copa Cogeca.

Τα μέλη του συμβουλίου της EuroCommerce έλαβαν γνώση της περίληψης του κειμένου που κυκλοφόρησε αμέσως μετά την ομιλία της Βρετανίδας πρωθυπουργού Theresa May, στη Φλωρεντία στις 22 Σεπτεμβρίου. Η ομιλία παρόλα αυτά  διακρίνονταν από αρκετές ασάφειες, ως προς το ύψος του ποσού που θα προσφέρει το Ηνωμένο Βασίλειο για την εκπλήρωση των υφιστάμενων δεσμεύσεών του. Φαίνεται να υπάρχει μια απόκλιση από την ακραία προσέγγιση που έλαβαν οι «Brexiteers», ενώ μόλις λίγες μέρες πριν από την ομιλία, ο υπουργός Εξωτερικών Boris Johnson αρνήθηκε κάθε πληρωμή. Η ομιλία της πρωθυπουργού σηματοδότησε μια ένδειξη ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να προσφέρει μέχρι 40 δις ευρώ, ποσό το οποίο προκύπτει σύμφωνα  με συντηρητικές εκτιμήσεις των υποχρεώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Για μια μεταβατική περίοδο μάλιστα, το Ηνωμένο Βασίλειο θα εξακολουθήσει να συμμετέχει στον προϋπολογισμό της Ε.Ε. και θα σέβεται όλους τους κανονισμούς και τις αποφάσεις της Ε.Ε. έναντι της πρόσβασης στην ενιαία αγορά. Πόσο χρονικό διάστημα θα διαρκέσει αυτή η περίοδος δεν έχει διευκρινιστεί, αλλά μπορεί να είναι μόνο για 2 χρόνια. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα επιθυμούσε, ωστόσο, να συνεχίσει και μετά το Brexit να συμμετέχει σε ορισμένα προγράμματα της Ε.Ε. και κυρίως εκείνων εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

Όλες οι πλευρές έχουν ζητήσει μεγαλύτερη σαφήνεια για όλες τις παραμέτρους που δημιουργούνται από το Brexit. Απομένει βεβαίως να δούμε αν αυτό θα αρκεί για να επιτρέψει την έναρξη των συζητήσεων μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου, σχετικά με τις μελλοντικές σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο. Μπορεί να ζητηθεί μια «δημιουργική και ευφάνταστη» προσέγγιση, πέρα από μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, αλλά με περισσότερη ελευθερία δράσης από ό,τι θα επέτρεπε η συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Η ΕΣΕΕ σχετικά με το ζήτημα του Brexit, εκπροσωπώντας το ελληνικό εμπόριο, επιθυμεί να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση, χωρίς όμως να της διαφεύγει η αυστηρή δήλωση του Προέδρου Juncker που αναφέρει: "Ο Μάρτιος του 2019 θα έχει μια ημέρα που το Ηνωμένο Βασίλειο θα μετανιώσει. Υπήρξε ανάγκη να σεβαστούμε τη βούληση του λαού του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά η Ε.Ε. των 27 θα προχωρήσει."

Το ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ στο υπόμνημα που κατέθεσε στο ΥΠΕΞ, αναλύει τα πιθανά προβλήματα που ενδέχεται να δημιουργήσει το Brexit στην ελληνική οικονομία και επ’ αυτού, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Β. Κορκίδης δήλωσε:

«Μέσω της EuroCommerce μπορεί να συμφωνηθεί καταρχήν ένα κοινό κείμενο με μια σειρά σημείων που θα αντανακλούν στο τέταρτο στάδιο της συζήτησης. Στόχος όλων των ευρωπαϊκών φορέων και της ΕΣΕΕ είναι να γίνει σαφές το γεγονός ότι μία τέτοια δήλωση επιδιώκει να αντιμετωπίσει μόνο τη μεταβατική περίοδο και όχι τις μελλοντικές εμπορικές σχέσεις με τη Βρετανία. Οι ρυθμίσεις θα επιτρέπουν αποκλειστικά τη συνέχεια των μετακινήσεων των προϊόντων διατροφής κατά τη διάρκεια της μετάβασης, αλλά θα πρέπει να σέβονται πλήρως την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς της ΕΕ. Παρά το γεγονός ότι και από τις δύο πλευρές πολλοί επιθυμούσαν να δουν μία δήλωση να βγαίνει πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου, το διοικητικό συμβούλιο της EuroCommerce δεν θέλησε στη παρούσα φάση να εκφράσει από πριν τις απόψεις του, ούτε να δεσμευτεί στα όρια του αρχικού χρονοδιαγράμματος. Παρά λοιπόν το γεγονός ότι με εντολή του συμβουλίου της EuroCommerce, ετοιμάστηκε στις 29 Σεπτεμβρίου ένα κοινό έγγραφο το οποίο συζητήθηκε από την επιτροπή εφοδιαστικής αλυσίδας, ορισμένα μέλη και κυρίως οι Γερμανικές οργανώσεις και επιχειρήσεις εμφανίστηκαν να εκφράζουν γενική αντίδραση και βασική ανησυχία, ιδίως για τον αντίκτυπό στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις. Η εξέλιξη και ίσως η τελική απόφαση για το επίμαχο κείμενο της κοινής δήλωσης μεταφέρθηκε για το προσεχές Δ.Σ. της EuroCommerce στις 29 Νοεμβρίου. Σαφέστατα πάντως για την ΕΣΕΕ προέχουν οι εθνικές θέσεις όπως αυτές θα διαμορφωθούν μετά από σωστή επεξεργασία.»

Τιμητική διάκριση με το βραβείο "Bronze" απονεμήθηκε στη ΦΑΙΔΩΝ στα πλαίσια της διοργάνωσης "Αιωνόβια brands" από το περιοδικό Business Review και την "Εστία των Managers".

Τιμήθηκαν οι συνεχείς προσπάθειες ανάπτυξης , το ποιοτικό προφίλ και οι διαρκείς παρουσιάσεις καινοτόμων προϊόντων στην αγορά στην πορεία των σχεδόν 50 ετών της παρουσίας της ΦΑΙΔΩΝ στην ελληνική αγορά.

Το βραβείο παρέλαβε για λογαριασμό της ΦΑΙΔΩΝ το μέλος του Δ.Σ. και Διευθυντής Οικονομικών και Προμηθειών της εταιρίας κ Χρήστος Δρεπανίδης, από τη 2η γενιάς της εταιρίας

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree