Στατιστικά Στοιχεία Εγγεγραμμένης Ανεργίας ΟΑΕΔ Οκτώβριος 2017

Α.  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων[1], με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Οκτώβριο 2017, ανήλθε σε 824.517 άτομα. Από αυτά 493.313 (ποσοστό 59,83%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 331.204 (ποσοστό 40,17%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 300.550 (ποσοστό 36,45%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 523.967  (ποσοστό 63,55%).

  1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων[1], με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Οκτώβριο 2017, ανήλθε σε 824.517 άτομα. Από αυτά 493.313 (ποσοστό 59,83%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 331.204 (ποσοστό 40,17%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 300.550 (ποσοστό 36,45%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 523.967  (ποσοστό 63,55%).
  2. Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Οκτώβριο 2017, ανήλθε σε 123.390 άτομα. Από αυτά 38.019 (ποσοστό 30,81%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 85.371 (ποσοστό 69,19%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε  46.853  (ποσοστό 37,97%) και οι γυναίκες σε 76.537  (ποσοστό 62,03%).
  3. Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων[2], για τον μήνα Οκτώβριο 2017 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 97.268 άτομα, από τα οποία οι 89.530 (ποσοστό 92,04%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 7.738 (ποσοστό 7,96%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 43.203 (ποσοστό 44,42%)  και οι γυναίκες σε 54.065  (ποσοστό 55,58%).

Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 79.687 (ποσοστό 81,93%) είναι κοινοί, 2.375 (ποσοστό 2,44%) είναι οικοδόμοι, 7.738 (ποσοστό 7,96%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 1.579 (ποσοστό 1,62%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 5.741 (ποσοστό 5,90%) είναι εκπαιδευτικοί, και 148 (ποσοστό 0,15%) είναι λοιποί.            

[1] Στον ορισμό του «εγγεγραμμένου ανέργου» συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων καθώς και όσοι από τους εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία.

[2] Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.

Β: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2017

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

2017

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

2017

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

799.964

824.517

24.553

3,07%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ                          [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

86.058

123.390

37.332

43,38%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

135.174

97.268

-37.906

-28,04%

 

Γ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ

 

 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Ποσοστό %

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Ποσοστό %

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Ποσοστό %

Άνδρες

300.550

36,45%

46.853

37,97%

43.203

44,42%

Γυναίκες

523.967

63,55%

76.537

62,03%

54.065

55,58%

Σύνολο

 

824.517

100,00%

123.390

100,00%

97.268

100,00%

 

 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Ποσοστό %

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Ποσοστό %

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Ποσοστό %

15-19  ετών

5.235

0,63%

1.204

0,98%

80

0,08%

20-24  ετών

50.340

6,11%

6.674

5,41%

4.657

4,79%

25-29 ετών

93.841

11,38%

11.974

9,70%

13.664

14,05%

30-44  ετών

321.395

38,98%

43.801

35,50%

46.678

47,99%

45-54 ετών

197.489

23,95%

29.866

24,20%

22.063

22,68%

55-64 ετών

137.593

16,69%

24.454

19,82%

9.583

9,85%

65 ετών και άνω

18.624

2,26%

5.417

4,39%

543

0,56%

Σύνολο

 

824.517

100,00%

123.390

100,00%

97.268

100,00%

 

 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Ποσοστό %

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Ποσοστό %

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Ποσοστό %

Χωρίς εκπαίδευση

 

41.209

5,00%

13.066

10,59%

3.176

3,27%

Υποχρεωτική εκπαίδευση

(έως 3η Γυμνασίου)

247.333

30,00%

48.106

38,99%

23.214

23,87%

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

388.695

47,14%

48.744

39,50%

45.746

47,03%

Τριτοβάθμια εκπαίδευση

147.280

17,86%

13.474

10,92%

25.132

25,84%

Σύνολο

 

824.517

100,00%

123.390

100,00%

97.268

100,00%

 

 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Ποσοστό %

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Ποσοστό %

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Ποσοστό %

Έλληνες Υπήκοοι

 

753.262

91,36%

96.313

78,06%

87.628

90,09%

Υπήκοοι χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης

13.503

1,64%

6.378

5,17%

2.159

2,22%

Υπήκοοι τρίτων χωρών

57.752

7,00%

20.699

16,78%

7.481

7,69%

Σύνολο

 

824.517

100,00%

123.390

100,00%

97.268

100,00%

 

Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία στο σύνολο της χώρας και σε επίπεδο Περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις εγγεγραμμένης ανεργίας, βλ. www.oaed.gr  /Στατιστικά/Στατιστικά Στοιχεία.

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree