Συνεδρίαση ΔΣ Δήμου Παιονίας Τρίτη 3 Ιουλίου 2018 στις 19:00 ώρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10  καλείστε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Παιονίας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ», την 3η ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός επιτροπής για την παραλαβή της ακίνητης και κινητής περιουσίας συλλόγου Γουμενισσιωτών κατοίκων Θεσσαλονίκης.

Αποδοχή επιχορήγησης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών.

7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Ορθή επανάληψη της αριθμ. 150γ/2017  Καθορισμός τελών κοινοχρήστων χώρων.

Εκμίσθωση ακινήτου (Λόφος Χαρισιάδη) στην Τ.Κ. Ευζώνων – Καθορισμός τρόπου εκμίσθωσης.

Έγκριση πρακτικού 1/2018 της επιτροπής προέγκρισης αιτήσεων δημοτών για διαγραφή ή παραγραφή χρεώσεων.

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών – εργασιών.

Κοπή δένδρων στην Τ.Κ. Γοργόπης.

Υλοτομία συστάδων ΔΤ51, ΔΤ52, ΔΤ23, ΔΤ26 Δημοτικού δάσους Γουμένισσας.

Υποβολή πρότασης με τίτλο «Συλλεκτήριος αγωγός ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Αγίου Πέτρου Δήμου Παιονίας» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»

Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Συλλεκτήριος αγωγός ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Αγίου Πέτρου Δήμου Παιονίας».

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με ΔΕΥΑ Παιονίας  για την υποβολή πρότασης του έργου «Συλλεκτήριος αγωγός ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων  οικισμού Αγίου Πέτρου Δήμου Παιονίας ΠΕ Κιλκίς

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με ΔΕΥΑ Παιονίας  για την υποβολή πρότασης του έργου «Κατασκευή Ε.Ε.Λ. Βαφειοχωρίου με την μέθοδο των τεχνητών  υγροτόπων Δήμου Παιονίας ΠΕ Κιλκίς».

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με ΔΕΥΑ Παιονίας  για την υποβολή πρότασης του έργου «Κατασκευή Ε.Ε.Λ. Ποντοηράκλειας με την μέθοδο των τεχνητών  υγροτόπων Δήμου Παιονίας ΠΕ Κιλκίς»

Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Αναπλάσεις – διαμορφώσεις δημοτικών χώρων Δ.Ε Αξιούπολης.

Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή υποδομής ηλεκτροφωτισμού κεντρικής οδού Άσπρου.

Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου «Ανάπλαση πεζοδρόμου (οδού Ν.Γκαντίδη) στο Πολύκαστρο».

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Ανάπλαση πεζοδρόμου (οδού Ν.Γκαντίδη) στο Πολύκαστρο».

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Τεχνικά έργα Πολυπέτρου και Τούμπας».

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Τεχνικά έργα Αξιοχωρίου».

Ανάκληση αδείας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.

Αφαίρεση θέσης παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών.

Προσέλευση παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.

Αφαίρεση θέσεων επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών από λαϊκή αγορά του Δήμου Παιονίας.

Έκδοση άδειας παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών.

Μετάβαση Δημάρχου στην Αθήνα.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree