Του Γιώργου Πελίδη*
Μακροχρόνιος προγραμματισμός, στάδια ανάπτυξης ταλαντούχων ποδοσφαιριστών.
Η εκπαίδευση ενός νεαρού ταλαντούχου ποδοσφαιριστή πρέπει να ξεκινάει από την ηλικία των 6 και να ολοκληρώνεται έως τα 18 του χρόνια. Το πρώτο στάδιο εκπαίδευσης είναι η πολυπλευρικότητα, στην φάση αυτή εκπαιδεύονται βασικά στοιχεία της τεχνικής και των ψυχοκινητικών παιχνιδιών που σαν στόχο έχουν την ευχαρίστηση των παιδιών και την γνωριμία τους με το ποδόσφαιρο έως την ηλικία των 10 ετών.
Το δεύτερο στάδιο είναι η φάση της δημιουργίας ,είναι η ποδοσφαιρική προπόνηση ,η εξειδίκευση, η εκμάθηση και η σταθεροποίηση των στοιχείων και η επιδεξιότητα έως την ηλικία των 14 ετών. Το τρίτο στάδιο είναι η φάση της υψηλής απόδοσης ,η εξειδίκευση σε βάθος των στοιχείων και η προπόνηση απόδοσης.
Το τρίτο στάδιο χαρακτηρίζεται σαν δεύτερη χρυσή ηλικία για μάθηση, η πρώτη χρυσή ηλικία για κινητική μάθηση είναι η ηλικία των 12 ετών (λόγο της ωρίμανσης του νευρικού συστήματος). Στην ηλικία αυτή γίνεται σταθεροποίηση των στοιχείων των προηγούμενων φάσεων ,είναι η ηλικία της απόδοσης σε ότι διδάχθηκε και εκπαιδεύτηκε. Η προπονητική επιβάρυνση στην φάση αυτή έχει σκοπό να ενισχύσει τις φυσικές και βιολογικές απαιτήσεις του οργανισμού οι οποίες θα είναι απαραίτητες για την προσαρμογή των απαιτήσεων στο κόσμο του σύγχρονου ποδοσφαίρου.
Στην φάση αυτή υπάρχει αρμονική βελτίωση των στοιχείων της δύναμης και της ταχύτητας και βελτίωση της ικανότητας συναρμογής. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για μάθηση αλλά και ικανότητα λόγο της σταθεροποίησης του νευρικού συστήματος. Επανέρχεται η ψυχική ισορροπία ,υπάρχει διάθεση για συνεργασία ,μειώνεται η εγωιστική συμπεριφορά και επιδιώκουν την αναγνώριση και το ενδιαφέρον για διάκριση.
Η μείωση των σημερινών ταλαντούχων παικτών ερμηνεύεται ως προς την προτεραιότητα των στόχων (σχολεία ,φροντιστήριά), άλλα ενδιαφέροντα, η ελλιπείς οργάνωση από τις ομάδες, η έλλειψη εκπαίδευσης των προπονητών και τα κίνητρα.

*Πτυχιούχος: Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Τμήμα: Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού-ΤΕΦΑΑ
Ειδικότητα: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Προπονητής: UEFA C' Αναπτυξιακών ηλικιών
Προπονητής: UEFA B' Nέας σχολής 2015

Του Κωνσταντίνου Μιχ. Τζίκα*

Ευθύνη των οργάνων του Δημοσίου.

Πως μπορεί ο Πολίτης να προστατευθεί από την κατάσχεση.

Παρατηρείται πλέον καθημερινά από την Διοίκηση (ΚΕΔΕ) να επιδίδει διά δικαστικών επιμελητών εκθέσεις αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας σε πολίτες των οποίων οι υποθέσεις (οφειλές προς ασφαλιστικούς οργανισμούς, φόροι προς το δημόσιο κλπ) δεν έχουν κριθεί ακόμη δικαστικώς, εφόσον οι πολίτες αυτοί προσέφυγαν κατά των καταλογιστικών πράξεων της Διοίκησης ενώπιον του καθ’ύλην αρμόδιου δικαστηρίου και δη του Διοικητικού Πρωτοδικείου της Περιφέρειάς τους.

Η ανωτέρω διάθεση από την πλευρά της Διοίκησης πραγματοποιείται με ταχύτατους πλέον ρυθμούς αφού πριν προλάβει ακόμη ο πολίτης, που έχει ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης, να ασκήσει και το ένδικο βοήθημα της αίτησης αναστολής καταδιωκτικών μέτρων με ταυτόχρονο αίτημα προσωρινής διαταγής, έρχεται το δημόσιο και επιδίδει, ακόμη και εν μέσω της γνωστής μεγάλης διάρκειας αποχής των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους, έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη.

Ο πολίτης αυτός ο οποίος δεν είχε προλάβει να ασκήσει το ένδικο μέσο της αίτησης αναστολής καταδιωκτικών μέτρων εις βάρος του, εξαιτίας της αποχής διαρκείας των δικηγόρων, υφίσταται πλέον ανεπανόρθωτη οικονομική και δικονομική βλάβη διότι αφενός απώλεσε το δικαίωμα της αναστολής της διαδικασίας σε προγενέστερο χρόνο πριν την επιβολή της κατάσχεσης, χρονικό διάστημα κατά το οποίο εφόσον κινούνταν σε προγενέστερο χρόνο δικαστικώς θα είχε άλλη εξέλιξη και τροπή η υπόθεση του, και αφετέρου είναι αναγκασμένος πλέον για να προστατευθεί από την κατάσχεση να δαπανήσει εκ νέου χρηματικό ποσό για να ασκήσει ανακοπή κατά της ανωτέρω έκθεσης κατάσχεσης. Ενέργειες για τις οποίες είναι απαραίτητη και η ανάμειξη δικηγόρου.

 

Τι αναφέρει το Σύνταγμα;

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Συντάγματος αναφορικά με την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας κλπ «Kαθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Xώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη».

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Συντάγματος αναφορικά με το δικαίωμα της έννομης προστασίας και της προηγούμενης ακρόασης από την Διοίκηση «1. Kαθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σ' αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα ή συμφέροντά του, όπως νόμος ορίζει.

2. Tο δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του».

 

Πως μπορεί να προστατευθεί ο πολίτης από την πράξη εκτέλεσης;

Η ανακοπή είναι ένα ένδικο μέσο, σε συνδυασμό και με τις ανωτέρω διατάξεις του Συντάγματος, το οποίο το ασκεί ο πολίτης ενώπιον του καθ’ύλην αρμόδιου δικαστηρίου για να προστατεύσει τα δικαιώματα του από την πράξη εκτέλεσης που του επιβλήθηκε.

 

Πότε ασκείται η ανακοπή;

Η παρ. 1 του άρθρου 217 του ΚΔΔ (Ν 2717/1999) ορίζει ότι ανακοπή χωρεί κατά κάθε πράξης που εκδίδεται στα πλαίσια της διαδικασίας της διοικητικής εκτελέσεως και ιδίως κατά: α) Της πράξης της ταμειακής βεβαιώσεως, β) της κατασχετήριας έκθεσης, γ)του προγράμματος πλειστηριασμού, δ) της έκθεσης πλειστηριασμού και ε) του πίνακα κατάταξης.

Οι αυστηροί λόγοι της ανακοπής που μπορούν να προταθούν κατά της πράξης αναφέρονται ρητά στο άρθρο 73 του ΚΕΔΕ. Βέβαια μπορούν να προβληθούν και άλλοι λόγοι, εκτός των ανωτέρω, οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί από τα δικαστήρια και έχουν επικρατήσει οι στη νομολογία.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ανακοπή πρέπει να ασκηθεί εντός 30 ημερών από την επομένη που έχει κοινοποιηθεί στον πολίτη η πράξη εκτέλεσης. Ωστόσο επειδή η ανακοπή δεν αναστέλλει την εκτέλεση της πράξης, θα πρέπει ο θιγόμενος πολίτης να καταθέσει περαιτέρω και αίτηση αναστολής κατά της πράξης με ταυτόχρονο αίτημα προσωρινής διαταγής.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Απ’ όλα τα παραπάνω καταφαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες οι οποίοι έπρεπε να ορίσουν δικηγόρο και να κάνουν τις απαραίτητες διαδικασίες, πριν την εκτέλεση της πράξης από την Διοίκηση, δυστυχώς δεν μπορούσαν να προβούν σε καμία ενέργεια αφού οι δικηγόροι απείχαν από τα καθήκοντά τους επί τέσσερις και πλέον μήνες συνεχώς. Την δημιουργηθείσα αυτή κατάσταση εκμεταλλεύτηκε η Διοίκηση και προέβη σε εκτελεστικές διαδικασίες χωρίς να μπορέσουν να αντιδράσουν έγκαιρα οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για την προστασία που τους παρέχει ο νόμος. Είναι επιτακτική ανάγκη να παρέμβει ο αρμόδιος Υπουργός και να χαρακτηρίσει ακυρωτέες τις πράξεις εκτελέσεως των οργάνων του Δημοσίου αφού οι πολίτες δεν είχαν το δικαίωμα να προβούν στις ενέργειες που ρητά ορίζει το Σύνταγμα.

 

*O κ. Τζίκας είναι δικηγόρος και πιστοποιημένος διαμεσολαβητής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

www.tzikas-lawfirm.gr

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Του Παναγιώτη Φλωρίδη
Στην πρώτη του επίσκεψη (με πολεμικό ελικόπτερο) στον καταυλισμό του Χέρσου, ο υπουργός Αμυνας Π. Καμμένος είχε συνάντηση με το δήμαρχο Κιλκίς. Στη σύντομη συνομιλία τους έγινε αναφορά στις εγκαταστάσεις του Πηλοθεραπευτηρίου της Πικρολίμνης. Οχι φυσικά για να κάνει λασπόλουτρα ο κ. Καμμένος, αλλά για λειτουργία Κέντρου Φιλοξενίας Προσφύγων. Το ίδιο διάστημα ένας δικηγόρος του Κιλκίς διατεινόταν δημοσίως, ότι εκπροσωπεί τον επιχειρηματία της Πικρολίμνης στις διαπραγματεύσεις στην Αθή­να. Σχετική νύξη έγινε σε τοπική εφημερίδα ανεπισήμως, αλλά ο δήμαρχος “απετάξατο” την αναφορά του στον Καμμένο. Λίγο αργότερα και ο επιχειρηματίας, εκλιπών πλέον, ερωτηθείς τηλεφωνικά από δημοσιογράφο, δεν εγνώριζε τίποτα επί του θέματος.
Προχθές στην Ξυλοκερατιά εμφανίσθηκε κλιμάκιο του Στρατού για να διερευνήσει το χώρο των σταβλικών εγκαταστάσεων(!) όπου διετάχθηκε από το ΓΕΣ (και το ΓΕΣ βέβαια από κάπου διετάχθη), να ιδρυθεί εντός 5 ημερών (11-15 Μαΐου) Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων. Ο ιδιοκτήτης των εγκαταστάσεων, που κάποια στιγμή εμφανίσθηκε, δήλωσε άγνοια για τα τεκταινόμενα.
Την ίδια ώρα ακούγονται νέα σημεία στο νομό, από τη Γάβρα έως το Χωρύγι, που έχουν “στοχοποιηθεί” ως υποψήφιοι χώροι για δημιουργία Κέντρων Φιλοξενίας Προσφύγων. Η επίσημη αιτιολογία είναι μια ανάρτηση του Υπουργείου Αμυνας στη “Διαύγεια” προς όσους διαθέτουν κτιριακές εγκαταστάσεις και θέλουν να τις ενοικιάσουν για φιλοξενία Προσφύγων.
Η άγνοια συγχωρείται και δικαιολογείται. Ασχετα αν δεν πείθει. Το θέμα όμως δεν είναι αυτοί (οι εντόπιοι) που δηλώνουν άγνοια. Το θέμα είναι το ποιός ενημερώνει το ΓΕΣ, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Αμυνας, για τους υπάρχονες χώρους στο Κιλκίς. Πώς εγνώριζε το ΓΕΣ τις σταβλικές εγκαταστάσεις στην Πικρολίμνη; Εδώ είναι το θέμα. Ποιοί ή ποιές έχουν αποδυθεί σ’ έναν αγώνα για εγκατάσταση προσφύγων στο νομό; Ποιοί και ποιές γνωρίζουν για τα εκατομμύρια των Προγραμμάτων Φιλοξενίας της Υπατης Αρμοστείας; Ποιοί και ποιές εμφανίζονται στα Μέσα Ενημέρωσης ως Εθελοντές, την ώρα που αμείβονται κανονικά; Πώς ήξερε ο επικεφαλής του Κεντρικού Συντονιστικού αν. υπουργός Αμυνας Δ. Βίτσας για τα 17 σπίτια στην πόλη του Κιλκίς, που έχουν ενταχθεί ως ενοικιαζόμενα σε σχετικό πρόγραμμα; (Το είπε στην κάμερα στην Επέτειο του Ρούπελ). Ποιοί δρομολογούν, ή θέλουν να δρομολογήσουν, πιλοτικό Πρόγραμμα φιλοξενίας διάσπαρτων προσφύγων στα σχεδόν ακατοίκητα χωριά των Κρουσσίων;
Αυτοί θα πρέπει να εντοπισθούν και να αντιληφθούν ότι δεν μπορούν να κάνουν δουλειές κάτω απ’ τη μύτη μας. Να καταλάβουν δηλαδή, ότι τους καταλάβαμε. Γιατί αλλιώς, η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς, θα είναι πολύ πιο αποκαλυπτική απ’ αυτήν της Δευτέρας 16 Μαΐου 2016.
Ο τόπος έχει τόσα βάσανα. Ας μην έχει και τους κουτοπόνηρους που μας περνάνε για ηλίθιους!

Η αυχενική σπονδύλωση ή στένωση αυχενικής μοίρας, τίθεται όταν η προσθιοπίσθια διάμετρος του σπονδυλικού σωλήνα είναι < των 13χιλ. (Η μέτρηση γίνεται στις διάφορες λήψεις MRΙ από ακτινοδιαγνώστες). Σε αυτήν τη κατάσταση ο νωτιαίος μυελός δεν έχει τον απαιτούμενο χώρο, πιέζεται και είναι δυνατό να αναπτυχθεί αυχενική μυελοπάθεια.
Στη δημιουργία μυελοπάθειας συμβάλλουν και άλλοι παράγοντες:
• Τοπική ισχαιμία νωτιαίου μυελού από πίεση αρτηριών της περιοχής
• Πίεση τροφοδοτικών αρτηριών νωτιαίου μυελού που περνούν από στενωμένα μεσοσπονδύλια τρήματα
• Συνεχής μικροτραυματισμοί νωτιαίου μυελού από οστεόφυτα
• Αρτηριοσκλήρυνση αγγείων νωτιαίου μυελού

Το κυριότερο σύμπτωμα της αυχενικής μυελοπάθειας είναι το συσφικτικό αίσθημα κάτω άκρων, δυσκολία στη βάδιση και άνοδο σκάλας, σπαστικότητα άνω και κάτω άκρων, αύξηση αντανακλαστικών, διαταραχές αισθητικότητας.
Η αντιμετώπιση είναι ανάλογη με τη περίπτωση και χειρουργικά δύναται να αντιμετωπιστεί με αποσυμπίεση του νωτιαίου μυελού και αυχενικών ριζών, με πρόσθια ή οπίσθια προσπέλαση.
Σε γενικές γραμμές το 70% των ασθενών, βελτιώνεται χειρουργικά. Το υπόλοιπο παραμένει στάσιμο ή χειροτερεύει, καθώς η βλάβη λαμβάνει χαρακτήρα νέκρωσης και ακολουθεί μια πορεία προοδευτικής εκφύλισης παρά την αποσυμπίεση.


Κεσίδης Γρηγόρης
Νευροχειρουργός

Σελίδα 80 από 88
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree