Ανακοίνωση Δασαρχείου Κιλκίς για τους δασικούς χάρτες

Ανακοίνωση με θέμα την “Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 13897/1-12-2017 (ΑΔΑ: 6ΒΔ5ΟΡ1Υ-Ε2Ι) απόφασης "Ανάρτηση δασικού χάρτη όλων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων (76 συνολικά) των Δήμων Κιλκίς και Παιονίας (εκτός των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. Πολυκάστρου και Πευκοδάσους), της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του”, εξέδωσε το Δασαρχείο Κιλκίς, όπου αναφέρει πως, έχοντας υπόψη:

  1. Την 13897/1-12-2017 (ΑΔΑ: 6ΚΨΗΟΡ1Υ-ΚΞΗ) απόφαση Δ/ντή Δασών Κιλκίς.
  2. Την παράγραφο 1 & 2 του άρθρου 43 του Ν. 4546/2018 (Φ.Ε.Κ. 101Α').

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

  1. Τροποποιούμε την 13897/1-12-2017 (ΑΔΑ: 6ΚΨΗΟΡ1Υ-ΚΞΗ) όμοια κατά το τμήμα που αφορά στις προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων ως εξής: "Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός της αποκλειστικής προθεσμίας η οποία αρχίζει την 15/12/2017, ημέρα Παρασκευή και λήγει την 31η Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη. Η ίδια καταληκτική προθεσμία ισχύει και για τους κατοίκους εξωτερικού".
  2. Κατά τα λοιπά η με αριθμό 13897/1-12-2017 (ΑΔΑ: 6ΚΨΗΟΡ1Υ-ΚΞΗ) απόφαση παραμένει και ισχύει ως έχει”.

Ο Διευθυντής Δασών Κιλκίς

Πολιτίδης Ευθύμιος

Δασολόγος με Α' βαθμό

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree