Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παιονίας

25 Σεπτεμβρίου 2017

    Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10  καλείστε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Παιονίας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ», την 28η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

α/α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1

Τροποποίηση οργανισμού Εσωτερικής υπηρεσίας ΟΕΥ του ΝΠΔΔ Δήμου Παιονίας

2

Παραίτηση και ορισμός νέου μέλους Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παιονίας.

3

7η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2017.

4

Πρόταση χρηματοδότησης (feasibility study), για την Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και πιλοτικές, με Εξοικονόμηση Ενέργειας του Δήμου Παιονίας.

5

Εκμίσθωση ακινήτων (σχολικός κλήρος)- Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.

6

Εκμίσθωση κοινοχρήστων δημοτικών εκτάσεων- Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.      

7

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή παιδικής χαράς στην τοπική κοινότητα Γοργόπης»

8

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίων Τ.Κ.Βαφειοχωρίου-Μεταμόρφωσης».

9

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Ευρωπού»

10

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Μικρά τεχνικά έργα Δ.Κ.Αξιούπολης-Πηγής»

11

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων Δ.Κ.Αξιούπολης»

12

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στον οικ. Πηγής Δ.Ε. Αξιούπολης»

13

Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων Πολυπέτρου»

14

Έγκριση μελέτης και των τευχών δημοπράτησης  του έργου «Κατασκευή γηπέδου αντισφαίρισης στην Δ.Ε. Αξιούπολης του Δήμου Παιονίας»

15

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης του έργου «Κατασκευή γηπέδου αντισφαίρισης στην Δ.Ε. Αξιούπολης του Δήμου Παιονίας»

16

Έγκριση μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «Αποπεράτωση τμήματος του κλειστού γυμναστηρίου Αγίου Πέτρου Δήμου Παιονίας».

17

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης του έργου «Αποπεράτωση τμήματος του κλειστού γυμναστηρίου Αγίου Πέτρου Δήμου Παιονίας».

18

Έγκριση-Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 για τη δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»  του έργου με τίτλο «Κατασκευή και βελτίωση υφιστάμενου αγροτικού δρόμου οικ. Νέας Καβάλας- Σιταριάς Δήμου Παιονίας»

19

Έγκριση της αριθ. 76/2017 επικαιροποιημένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή και βελτίωση υφιστάμενου αγροτικού δρόμου οικ. Νέας Καβάλας- Σιταριάς Δήμου Παιονίας» (Προϋπολογισμού 615.000,00 ευρώ)

20

Έγκριση μελέτης των έργων «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Αγ.Πέτρου», «Τεχνικά έργα Ευζώνων», «Μικρά τεχνικά Ρυζίων–Βαλτοτοπίου-Καμποχωρίου», «Τεχνικά έργα Γοργόπης», «Τεχνικά έργα Ευρωπού»

21

Συμμετοχή του Δήμου Παιονίας στην «Αμφικτυονία αρχαίων Ελληνικών πόλεων».

22

Ανάκληση αδείας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών

23

Ανάκληση αδείας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών

24

Χορήγηση θέσης παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών σε λαϊκές αγορές του Δήμου Παιονίας

25

Συγκρότηση νέας επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου  Παιονίας.

26

Έγκριση δαπάνης μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα.

 

    Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree