Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς

22 Σεπτεμβρίου 2017

Δημόσια Tακτική Συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στις 25 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψης απόφασης για τα εξής θέματα Η/Δ:

Θέμα 1ο

Μερική ανάκληση της υπ' αριθμ. 296/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς περί αναμόρφωσης [19η] Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2017

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος

Θέμα 2ο

Αναμόρφωση [21η] Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2017

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος

Θέμα 3ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: "Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων (Πλατειών, Πεζοδρομίων μπροστά από το Σχολικό Συγκρότημα) στον οικισμό Χέρσου" [ΑΜ: Μ9/2014 Δ.Τ.Υ.]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Ταχτσίδης Νικόλαος

Θέμα 4ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: "Ολοκλήρωση Δημοτικού Σχολείου Φαναρίου" [ΑΜ: 81/2010 ΤΥΔΚ Κιλκίς]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Ταχτσίδης Νικόλαος

Θέμα 5ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: "Συντήρηση και Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δ.Ε. Δοϊράνης" [ΑΜ: Μ44/2013 Δ.Τ.Υ.]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Ταχτσίδης Νικόλαος

Θέμα 6ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: "Κατασκευή Τεχνικών στη Δ.Ε. Γαλλικού" [ΑΜ: Μ7/2015 Δ.Τ.Υ.]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Ταχτσίδης Νικόλαος

Θέμα 7ο

Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Κιλκίς για την υλοποίηση ενεργειών διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο πλαίσιο της ΚΥΑ 1915/90550/29.08.17 (ΦΕΚ Β' 3114/08.09.17)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδάτινων Πόρων: Αντιδήμαρχος Ταχτσίδης Νικόλαος

Θέμα 8ο

Σύσταση τριμελών επιτροπών ελέγχου για την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού Διαχείρισης Βοσκοτόπων του Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδάτινων Πόρων: Αντιδήμαρχος Ταχτσίδης Νικόλαος

Θέμα 9ο

Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού Δήμου Κιλκίς, έτους 2017

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος

Θέμα 10ο

Έγκριση Πρακτικού Δικαιολογητικών, Πρακτικού Τεχνικών Προσφορών, Πρακτικού Οικονομικών Προσφορών και Πρακτικού Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, της ομάδας 2: ''Εργασίες μεταφοράς, απομόνωσης, φιλοξενίας και παρακολούθησης επιθετικών αδέσποτων ζώων συντροφιάς'' του ηλεκτρονικού ανοιχτού εθνικού διαγωνισμού για τη: "Περισυλλογή, φροντίδα και προμήθεια ξηράς τροφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Κιλκίς έτους 2017" [Αρ. Μελ. ΤΟΑ 58/2016] και ανάθεση στον ανάδοχο

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος

Θέμα 11ο

Διαγραφή χρεών

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος

Θέμα 12ο

Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος

Θέμα 13ο

Παροχή γνωμοδότησης επί του Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας του χώρου δασικής αναψυχής στη θέση "Δάσος" Τοπικής Κοινότητας Πεδινού Δημοτικής Ενότητας Γαλλικού Δήμου Κιλκίς Π.Ε. Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Δημοτική Ενότητα Γαλλικού: Αντιδήμαρχος Πιπερίδης Χριστόφορος

Θέμα 14ο

Ονοματοδοσία της πλατείας έμπροσθεν του στομίου ή εισόδου του Σπηλαίου Κιλκίς σε πλατεία "ΜΠΟΥΛΑΣΙΚ (ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΥΛΙΔΗ)"

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος της Επιτροπής Ονομασίας και Μετονομασίας Συνοικιών, Οδών και Πλατειών Δήμου Κιλκίς Αμανατίδης Αναστάσιος

Θέμα 15ο

Ονοματοδοσία του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής της πόλης του Κιλκίς σε "Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΗΣ - ΤΣΙΟΠΟΥΡ""

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος της Επιτροπής Ονομασίας και Μετονομασίας Συνοικιών, Οδών και Πλατειών Δήμου Κιλκίς Αμανατίδης Αναστάσιος

Θέμα 16ο

Μετονομασία της περιμετρικής οδού Αλ. Παπαναστασίου από την Αγίου Γεωργίου μέχρι την συμβολή της με την 21η Ιουνίου στην βόρεια έξοδο της πόλης, σε οδό "ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΙΔΗ"

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος της Επιτροπής Ονομασίας και Μετονομασίας Συνοικιών, Οδών και Πλατειών Δήμου Κιλκίς Αμανατίδης Αναστάσιος

Θέμα 17ο

Μετονομασία τμήματος της περιμετρικής οδού Αλ. Παπαναστασίου και ονομασία συνεχόμενης ανωνύμου οδού σε οδό "ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΑΥΓΗΤΙΔΗ"

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος της Επιτροπής Ονομασίας και Μετονομασίας Συνοικιών, Οδών και Πλατειών Δήμου Κιλκίς Αμανατίδης Αναστάσιος

Θέμα 18ο

Ονοματοδοσία μίας (1) αίθουσας του Λαογραφικού Μουσείου σε "ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΒΑΣΙΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ"

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος της Επιτροπής Ονομασίας και Μετονομασίας Συνοικιών, Οδών και Πλατειών Δήμου Κιλκίς Αμανατίδης Αναστάσιος

Θέμα 19ο

Ονοματοδοσία οδών στον οικισμό Νέας Σάντας της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Σάντας της Δημοτικής Ενότητας Γαλλικού του Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος της Επιτροπής Ονομασίας και Μετονομασίας Συνοικιών, Οδών και Πλατειών Δήμου Κιλκίς Αμανατίδης Αναστάσιος

Θέμα 20ο

Έγκριση ανανέωσης παραγωγικής άδειας (δημοτών) πωλητών που συμμετέχουν στις λαϊκές αγορές του Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων: Εντεταλμένος Σύμβουλος Πεντζερετζής Πρόδρομος

Θέμα 21ο

Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κιλκίς με την επωνυμία "ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ"

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Νικολαΐδης Αιμίλιος

Θέμα 22ο

Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κιλκίς με την επωνυμία "ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ"

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Τσελέκη Γεωργία

Θέμα 23ο

Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κιλκίς με την επωνυμία "Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς"

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Παπαδάκης Κωνσταντίνος

Θέμα 24ο

Επιχορήγηση Πολιτιστικών - Αθλητικών Συλλόγων και λοιπών Νομικών Προσώπων Δήμου Κιλκίς για κάλυψη εκδηλώσεών τους

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Απασχόλησης, Τουρισμού και Πολιτισμού: Αντιδήμαρχος Τσαντάκης Δημήτριος

 O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

 

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree