ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Στα πλαίσια του Προγράμματος Βελτίωσης της Παραγωγής και Εμπορίας Μελιού έτους 2018 σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση δικαιολογητικών για τις Δράσεις 3.1 "Εξοπλισμός για την διευκόλυνση των μετακινήσεων (αντικατάσταση κυψελών) "και 3.2 "Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας" (μετακινήσεις μελισσοσμηνών) είναι η 20-1-2018.

Οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι για να ενταχθούν στο πρόγραμμα, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (νέα δικαιολογητικά) στο Κέντρο Μελισσοκομίας Κεντρικής Μακεδονίας.

Αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΙΤΗΡΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Τ.Κ.57001

Τ.Θ. 60458

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:

- Στο Κέντρο Μελισσοκομίας Κεντρικής Μακεδονίας στα τηλέφωνα: 2310 471544, 471110, 471542 (εσωτ. 101,104).

- Στην ΔΑΟΚ της ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ στον Ευστάθιο Τριαρίδη (23413-50152).

- Στην Αλεξάνδρα Γρηγοριάδου (23430-23923).

- Στον Γεώργιο Μπάρμπα (23430-22250).

Μ.Ε.Α

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης

Αναστασιάδης Ιωάννης

Απογραφή ζωικού κεφαλαίου

Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ.Α.Ο.Κ ΚΙΛΚΙΣ ενημερώνει ότι όλοι οι κάτοχοι κωδικού ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΚΗΣ και ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗΣ εκμετάλλευσης που δεν έχουν διακόψει με αίτηση τους τη λειτουργία της, ακόμα και αν δεν υπάρχει ζωικό κεφάλαιο, υποχρεούνται για τα κάτωθι:

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΟΙ: Υποχρεούνται να διενεργήσουν απογραφή στο διάστημα των μηνών Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου  κάθε έτους και να την κοινοποιήσουν στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη διενέργεια της  η οποία δεν ξεπερνά τη 15η Δεκεμβρίου. Η ημερομηνία απογραφής δεν πρέπει να συγχέεται με την ημερομηνία κοινοποίησής της στην οικεία κτηνιατρική αρχή.

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΟΙ: Υποχρεούνται να διενεργήσουν απογραφή εντός του μηνός Δεκεμβρίου και η κοινοποίησή της στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή εκτελείται εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη διενέργειά της. Η ημερομηνία απογραφής δεν πρέπει να συγχέεται με την ημερομηνία κοινοποίησης της στην οικεία κτηνιατρική αρχή.

 

Οι εμπλεκόμενοι μπορούν να κοινοποιήσουν την απογραφή της εκμετάλλευσής τους:

α) είτε με την προσέλευση του κάθε κατόχου στην οικεία κτηνιατρική αρχή, ο οποίος προσκομίζει το ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ με τα μέρη Β, Γ, Ε συμπληρωμένα  και επιδίδει  φωτοαντίγραφο του μέρους Α και Β του μητρώου του.

β) είτε με τη χρήση των αντίστοιχων ψηφιακών υπηρεσιών που έχουν τεθεί σε λειτουργία και θα ενεργοποιηθούν από 1η Νοεμβρίου (αιγοπρόβατα) και από 1η Δεκεμβρίου (χοίροι) χωρίς να απαιτείται  η φυσική παρουσία του κτηνοτρόφου στις υπηρεσίες.

Η ψηφιακή κοινοποίηση της απογραφής γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης HYPERLINK "http://e-services.minagric.gr" http://e-services.minagric.gr ακολουθώντας τις αναρτημένες οδηγίες. Η ψηφιακή υποβολή απογραφής δεν υποκαθιστά την υποχρέωση του κατόχου για την αντίστοιχη ενημέρωση του μητρώου του.

Κατά την ψηφιακή κοινοποίηση εκδίδεται σχετική βεβαίωση, την οποία ο χρήστης εκτυπώνει και επισυνάπτει στο μητρώο της εκμετάλλευσης του.

 

Ο κάθε χρήστης /κτηνοτρόφος έχει τη δυνατότητα ψηφιακής υποβολής απογραφικών στοιχείων μόνο μία φορά και σε περίπτωση λάθους θα πρέπει να απευθύνεται άμεσα στην οικεία κτηνιατρική αρχή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ: 23413-53350/349/344

ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ: 234303-1378.

"Ενημερώνουμε όλους τους μελισσοκόμους της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, κατόχους μελισσοκομικού βιβλιαρίου να προσέλθουν στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε  Κιλκίς ή στα κατά τόπους γραφεία Γεωργικής Ανάπτυξης Πολυκάστρου και Γουμένισσας για να δηλώσουν τον αριθμό κυψελών οι οποίες είναι έτοιμες για διαχείμαση .

Η δήλωση αυτή πρέπει να υποβάλλεται μεταξύ της 1 Σεπτεμβρίου και της 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Επισημαίνουμε ότι η δήλωση των κυψελών διαχείμασης είναι υποχρεωτική για όλους τους μελισσοκόμους .

Εξαιρούνται της υποχρέωσης  της δήλωσης διαχείμασης οι μελισσοκόμοι που  έχουν θεωρήσει το μελισσοκομικό τους βιβλιάριο από 1-9-2017 έως 31-12-2017

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε :  

στην ΔΑΟΚ της ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ στον κ. Τριαρίδη Ευστάθιο, στο τηλ  23413-50152

στο Γρ. Αγροτ Ανάπτυξης Πολυκάστρου στον κ Μπάρμπα Γεώργιο στο τηλ 2343022250

και στην κα Γρηγοριάδου Αλεξάνδρα στο τηλ 23430-23923 στο Γρ. Αγροτ Ανάπτυξης Γουμένισσας , στον κ Σιάλδα Τρύφωνα στο τηλ 23430-41878".

Μ.Ε.Α

Ο Αναπληρωτής  Προϊστάμενος της Δ/νσης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Ανακοινώνεται στους  βιοκαλλιεργητές   του νομού μας , οι οποίοι  είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν αίτηση χορήγησης άδειας παρέκκλισης στην υπηρεσία μας σε  περίπτωση που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν μη πιστοποιημένο βιολογικό σπόρο, ότι  οι ημερομηνίες για την τρέχουσα περίοδο   2017-2018 καθορίζονται ως εξής :

 Α) Για τα ετήσια φυτά, χειμερινά σιτηρά, βίκο, μπιζέλι και μηδική  η 20η Νοεμβρίου 2017  και ημέρα  Δευτέρα.

Β) Για όλες τις υπόλοιπες καλλιέργειες δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την λήξη της αντίστοιχης ημερομηνίας, όπως αυτή αναφέρεται στον σχετικό πίνακα που υπάρχει και είναι αναρτημένος στην ηλεκτρονική διεύθυνση  http://www.minagric.gr/greek/3.6.pol.html  και πάντοτε πριν τη σπορά της συγκεκριμένης καλλιέργειας .

Αιτήσεις που θα κατατίθενται μετά τις ανωτέρω ημερομηνίες θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα καταχωρούνται στο σύστημα.

Η αίτηση   πρέπει να  κατατεθεί στο τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της υπηρεσίας  στις ανωτέρω ημερομηνίες και με το προβλεπόμενο υπόδειγμα –αίτηση ΄΄ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΡΩΝ΄΄.

Για περισσότερες πληροφορίες  μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής   της Δ/νσης Αγροτικής  Οικονομίας & Κτηνιατρικής,  Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς , Ανδρέα Παπανδρέου 3 , 1ος όροφος , Τηλ. 234135126 , -123 , -122, Ηλ. δ/νση : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., as.karamanidou@kilkis.gr.

Για την παραγωγή σακχαρότευτλων

Ανακοινώνεται ότι έχει αναρτηθεί στις 13/10/2017 η κατάσταση ανάρτησης πληρωμής και η κατάσταση ανάρτησης απορριπτόμενων - δεσμευμένων για την Δράση 2.3(Β) για το έτος 2015 (1η Πρόσκληση) στην Δ/νση Αγροτικής  Οικονομίας & Κτηνιατρικής -ΠΕ Κιλκίς -(ΔΑΟΚ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ)

 (Οδός Ανδρέα Παπανδρέου 3, 1ος όροφος Τ.Κ. 611 00)

προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον και να υποβληθούν από τους δικαιούχους  ενστάσεις (εφόσον συντρέχει λόγος) κατά των παραπάνω καταστάσεων  από Δευτέρα 16/10/2017 έως και Παρασκευή 20/10/2017 στην ΔΑΟΚ ΠΕ Κιλκίς.

Για περισσότερες πληροφορίες  μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη

 Δ/νση Αγροτικής  Οικονομίας & Κτηνιατρικής -ΠΕ Κιλκίς.

Οδός Ανδρέα Παπανδρέου 3

 1ος όροφος Γραφείο 6                                                                                       

Αρμόδιος υπάλληλος : Σαλτσίδης Μάριος

 Τηλ. 2341350181, -121, -122

 Ηλεκτρονική  διεύθυνση : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστοσελίδα ΠΕ Κιλκίς: http://kilkis.pkm.gov.gr

Βαμβάκι - 40%

Επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανδρέας Βεργίδης.

Η επιστολή αφορά στην αναμενόμενη δραστική μείωση της παραγωγής βαμβακιού, η οποία θα έχει ως άμεση συνέπεια την απώλεια του δικαιώματος των αγροτών στη συνδεδεμένη ενίσχυση. 

 Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αξιότιμε κύριε υπουργέ,

Για τους αγρότες του νομού Κιλκίς η φετινή χρονιά είναι μία από τις δυσκολότερες καθώς τόσο τα έντονα καιρικά φαινόμενα καθ’ όλη τη διάρκεια της, όσο και οι πολλές ασθένειες που έπληξαν τις καλλιέργειες, είχαν σαν αποτέλεσμα τη δραστική μείωση της παραγωγής.

Μια από αυτές που εμφανώς επλήγησαν είναι και το βαμβάκι. Η έναρξη της  συγκομιδής δείχνει δραστική μείωση της παραγωγής λόγω της ανθεκτικότητας που παρουσίασε το πράσινο σκουλήκι στους ενδεδειγμένους τρόπους αντιμετώπισής του. Αυτό προκαλεί ανησυχία στους παραγωγούς στο κατά πόσον θα μπορέσουν να καλύψουν το πλαφόν που απαιτείται για την λήψη της συνδεδεμένης ενίσχυσης.

Στο πλαίσιο αυτό και έχοντας υπόψη και παλαιότερες αποφάσεις σε ανάλογες περιπτώσεις, σας καλούμε να αποφασίσετε την μείωση του πλαφόν στον νομό Κιλκίς κατά 40% τουλάχιστον, προκειμένου να μην στερηθούν οι παραγωγοί τα χρήματα που τόσο έχουν ανάγκη στην δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία, μία συγκυρία που, αν επιβαρυνθεί περαιτέρω, απειλεί την ίδια την συνέχιση της καλλιέργειας, καθώς και την επιβίωση του αγροτικού κόσμου του νομού. 

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης

  Ανδρέας Βεργίδης 

 Από το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κιλκίς ανακοινώνεται ότι δημοσιοποιήθηκαν τέσσερις (4) προσκλήσεις από το  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ( ΕΠΑΛΘ ) 2014-2020 και συγκεκριμένα τα εξής Μέτρα  :

 Α)Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας»

Β) Μέτρο 3.2.2, 4.2.4  «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια»

Γ) Μέτρο 3.1.8 «Υγεία και ασφάλεια», 4.1.20 «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής  έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους»

Δ) Μέτρο 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων».

Αναλυτικά το περιεχόμενο των προσκλήσεων έχει αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας / Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς  http://www.pkm.gov.gr

Ενημέρωση και Πληροφορίες για την Πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους και στο κοινό παρέχονται από :

 1. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ

Μιχαλακοπούλου 103 115 27 Αθήνα

Τηλ. 213 150 11 51 Fax : 210 777 40 90

2. Τα στελέχη της Μονάδας Β2 της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ     

α. κ. Κουντουράκη Ιωάννη Τηλ. : 213 150 11 86

E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

β. κ. Σωτηρόπουλο Αντώνη Τηλ. : 213 150 11 81                                                                    

E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

γ. κ. Καμπόλη Σταμάτη Τηλ. : 213 150 11 60

E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

δ)  Μπίζα Ευαγγελή Τηλ. : 213 150 11 84

E-mail :Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η Βιομηχανία Ζωοτροφών ΒΙΟΖΩΚΑΤ Α.Ε. διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση τη Δευτέρα 23/10/2017 και ώρα 19:30 αίθουσα Β. Σεργιαννίδης του Επιμελητηρίου Κιλκίς. Η εκδήλωση έχει ως σκοπό την επιμόρφωση και την ενημέρωση των προβατοτρόφων και αιγοτρόφων, με θέμα: «Εφαρμοσμένη διατροφή και διαχείριση αιγο-προβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων». Ομιλητής: κος Γεώργιος Αρσένος DrVetMed PhD, Καθηγητής, Εργαστήριο Ζωοτεχνίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ.

Πληρωμή βιολογικής γεωργίας

Γνωστοποιούμε στους δικαιούχους παραγωγούς και σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι την Τρίτη 26/9/2017 θα αναρτηθούν    στον πίνακα ανακοινώσεων  της Δ.Α.Ο.Κ ΠΕ Κιλκίς η   Αναλυτική Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Βιοκαλλιεργητών έτους 2015 και  η Κατάσταση Απορριπτόμενων της Δράσης 1.1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να ενημερωθούν ώστε να καταθέσουν τυχόν ενστάσεις μέσα σε πέντε εργάσιμες μέρες από την  ημέρα της ανάρτησης δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα 2/10/2017.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής  Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε Κιλκίς , Ανδρέα Παπανδρέου 3, 1ος όροφος , Τηλ. 2341350113, -115, -123, -126 ,-121,-181,-202.

Σελίδα 2 από 5
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree