Άδειες νέας φύτευσης αμπέλου

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΑΜΠΕΛΟΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2018

 

Σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αριθμ. 609/16822/14-02-2017 (ΦΕΚ 600/Β/24.2.2017) θεσπίζονται τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα σχετικά με τη διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις για το έτος 2017.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 • Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου,

      υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ, από        

                      27 Φεβρουαρίου έως 27 Μαρτίου του 2018.

Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας.

(Στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας τότε η αίτηση είναι επιλέξιμη αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά.)

 • Η οριστικοποίηση των αιτήσεων μετά τους απαραίτητους ελέγχους θα πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 15 Μαΐου.
 • Στην συνέχεια θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά οι μη επιλέξιμοι αιτούντες, ενώ θα ακολουθήσει περίοδος 10 ημερών για την υποβολή ενστάσεων.
 • Ακολουθεί η ηλεκτρονική ενημέρωση των αιτούντων για την βαθμολογία τους. Όσοι διαφωνούν μπορούν να υποβάλουν ένσταση στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.
 • Οι οριστικοί πίνακες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου το αργότερο μέχρι 27 Ιουλίου.
 • Η χορήγηση των αδειών νέας φύτευσης στους αιτούντες-δικαιούχους γίνεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Υπουργείου με τούς κωδικούς του κάθε παραγωγού, το αργότερο μέχρι την 1η Αυγούστου, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

 

 1. Παραγωγοί έως 40 ετών που φυτεύουν αμπέλια για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης (νεοεισερχόμενοι).
  Α1) Βαρύτητα κριτηρίου 0,3                                    Β1) Συντελεστής  10

Βαθμοί = 0,3χ10  = 3

 

Η ιδιότητα του νεοεισερχόμενου βεβαιώνεται παράλληλα και αθροιστικά:

1.Από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

 1. Από το Αμπελουργικό Μητρώο
 2. Από τον διασταυρωτικό έλεγχο μεταξύ Αμπελουργικού Μητρώου και ΟΣΔΕ.

 

 1. Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος,

α-βιολογική παραγωγή στις εκμεταλλεύσεις τους επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν από την υποβολή της αίτησης-

β-έχει εφαρμόσει εθνικά συστήματα πιστοποίησης για ολοκληρωμένη διαχείριση στην εκμετάλλευση του) επί πέντε

      τουλάχιστον έτη πριν από την υποβολή της αίτησης.

      -τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια που προσδιορίζονται στην εν λόγω   

        αίτηση βρίσκονται σε πλαγιές με αναβαθμίδες.

 

 • Η πιστοποίηση των σημείων (α) και (β) πραγματοποιείται από τους φορείς πιστοποίησης που είναι διαπιστευμένοι.

 

Για όσους δεν έχουν στην κατοχή τους αμπέλια προβλέπεται κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης συμμόρφωσης για ελάχιστη περίοδο πέντε ετών σε ολόκληρη την έκταση που προορίζεται για νέα φύτευση.

    Α2)    Βαρύτητα κριτηρίου 0,1    Β2)  Συντελεστής  10

Βαθμοί = 0,1χ10  = 1

 1. Εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς.

-περιοχές σε πλαγιές με μεγάλη κλίση, τουλάχιστον 15 % ή

    -περιοχές σε ορεινές εκτάσεις, σε υψόμετρο άνω των 500 m

    -μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους

   Α3)Βαρύτητα κριτηρίου 0,Β3) Συντελεστής 10

Βαθμοί = 0,1χ10  = 1

 

 1. Εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων.

   -εκμεταλλεύσεις με μέγεθος 5-50 στρέμματα (ΟΣΔΕ2016) από τα  

    οποία τα αμπέλια είναι μέχρι 20 στρ   (Β4.1) συντελεστής 10)

   -εκμεταλλεύσεις με μέγεθος 5-50 στρέμματα (ΟΣΔΕ2016) από τα  

           οποία τα αμπέλια είναι από 20 στρ μέχρι 50 στρ. (Β4.2) (συντελεστής 7)

   -εκμεταλλεύσεις με μέγεθος 5-50 στρέμματα (ΟΣΔΕ2016) από τα  

           οποία τα αμπέλια είναι από 20 στρ μέχρι 30 στρ. (Β4.2) (συντελεστής 7)

  -εκμεταλλεύσεις με μέγεθος 50-150 στρέμματα (ΟΣΔΕ2015) και ο αιτών έχει στην κατοχή του έκτασεις με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου ανεξάρτητα από το μέγεθος. (Β4.3) (συντελεστής 5)

 

Α4) Βαρύτητα κριτηρίου 0,35

Βαθμοί (περιπτώσεις)

Βαθμοί = 0,35χ10  = 3,5

Βαθμοί = 0,35χ7  = 2,45

Βαθμοί = 0,35χ5  = 1,75

 

 1. Προηγούμενη συμπεριφορά του παραγωγού.

 

    -Το ανωτέρω κριτήριο θεωρείται ότι πληρούται αν ο αιτών δεν διαθέτει αμπελουργικές εκτάσεις χωρίς άδεια (παράνομα),                                                  

      Α5)  Βαρύτητα κριτηρίου 0,15   Β5)  Συντελεστής  10

Βαθμοί = 0,15χ10  = 1,5

 

Η κατάταξη των αιτήσεων θα γίνει κατά φθίνουσα σειρά και με την εφαρμογή του τύπου.

Συνολικοί βαθμοί = Α1χΒ1+Α2χΒ2+Α3χΒ3+Α4χΒ4+Α5χΒ5

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται

Α. Τμ. Φ.& Ζ. Παραγωγής της Δ.Α.Ο.Κ Κιλκίς , Ανδρέα Παπανδρέου 3, 1ος όροφος

            Βασίλης Ιωαννίδης ,Παμπουκίδου Νένα τηλ. 23413-50149 // 23413-50202.               

Β. Γ.Γ.Α Γουμένισσας          Σιάλδας Τρύφωνας, Μπέλτσης Πέτρος τηλ.2343041878

Γ. Γ.Γ.Α Πολυκάστρου         Γρηγοριάδου Αλεξάνδρα , Κελεσίδου Μαρία τηλ.2343023923

                                        Μπάρμπας Γεώργιος  τηλ.2343022250

 

 Κιλκίς 27-2-2018

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree